Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Departement Ondernemingsbestuur seminaar
Begin: 12/04/2024, 13:00
Einde: 12/04/2024, 14:00
Kontak:Nadia Mans-Kemp -
Plek: Schumann 230

Jy word genooi na 'n seminaar aanbieding op 12 April deur Louise Jones getiteld: Towards an understanding of corporate (dis)engagement with social justice advocacy. Die mede-outeur van die studie is Prof Arnold Smit.

Kamer 230 Schumann gebou of via MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNhODNjZjUtOWIyMy00MTU0LTlkMDYtZjE0MmNlODhlYTY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a6fa3b03-0a3c-4258-8433-a120dffcd348%22%2c%22Oid%22%3a%2296119957-604f-4f28-a438-891edf8794e0%22%7d