Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Departement Statistiek Seminaar
Begin: 06/12/2023, 13:10
Einde: 06/12/2023, 14:10
Kontak:Elizna Huysamen - 021 808 3244
Plek: Van der Sterr building, 2nd Floor, Room 2048

Die "2030 Agenda vir Volhoubare Ontwikkeling" is 'n wêreldwye initiatief wat in 2015 deur die Verenigde Nasies goedgekeur is. Die plan fokus op 17 Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte (SDG's) wat verskeie globale uitdagings aanpak en om volhoubare en inklusiewe ontwikkeling. Hier beskou ons die Italiaanse Strategie vir Volhoubare Ontwikkeling (sien SDG's 2021-verslag: Statistiese inligting vir die 2030-agenda in Italië, gepubliseer deur die Italiaanse Statistiese Instituut –ISTAT-) wat die meting van die volhoubare ontwikkeling oor Italiaanse in ag neem. Ons navorsing fokus op die bestudering van die afhanklikheidsverhouding tussen die aanwysers van Doelwit 10, wat die sosiaal-ekonomiese ongelykheid betref, en die aanwysers van Doelwitte 3, 4 en 8 wat verband hou met die sosio-ekonomiese determinante. Om hierdie afhanklikheidsverwantskap tussen verskillende responsveranderlikes en hoogs gekorreleerde onafhanklike veranderlikes te bestudeer, oorweeg ons verskillende geskikte regressiemodelle, soos die lineêre parsiële kleinste kwadrate (PLS) regressie in vergelyking met die rifregressie en met die kleinste absolute krimp en seleksie-operateur (LASSO), sowel as die Funksionele Parsiële Kleinste kwardrate regressie.  MS Teams: SKAKEL