Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Ratte in 'n masjien: Verkenning van organisatoriese ontmensliking in Suid-Afrika ná apartheid
Begin: 27/09/2023, 12:30
Einde: 27/09/2023, 13:45
Kontak:Ceasar - 0218084032
Plek: AVReQ Seminar Room

​Ontrafeling van die skaduwees: Dr. Melanie Cilliers ondersoek organisatoriese ontmensliking in Suid-Afrika ná apartheid

 

In 'n samelewing wat na geregtigheid en gelykheid streef, werp die blywende nalatenskap van apartheid steeds sy skaduwee oor Suid-Afrika. Die sistemiese onderdrukking wat swart Suid-Afrikaners in die gesig staar, hang prominent in histories wit ruimtes, veral binne organisasies en instellings waar die verwerping van swartheid voortduur. Dr Melanie Cilliers, 'n gesiene nadoktorale genoot by AVReQ, gaan lig werp op hierdie belangrike kwessie in haar komende lesing, "Ratte in 'n masjien: Verkenning van organisatoriese ontmensliking in Suid-Afrika ná apartheid."

 

Ten spyte van die vordering wat gemaak is met die aftakeling van apartheid, bly die geleefde ervarings van diegene wat aan sistemiese geweld en ontmensliking binne organisasies onderwerp word, grootliks onderverteenwoordig in wetenskaplike navorsing. Dr Cilliers se lesing het ten doel om hierdie gaping te oorbrug deur diep in die ervarings van Suid-Afrikaanse werkplekwerknemers te delf deur die lens van organisatoriese ontmensliking. Haar lesing ondersoek die strukturele hindernisse wat hierdie ontmenslikende ervarings voortduur, met die doel om die mites wat hiërargiese ongelykheid handhaaf, uit te daag en potensiële ingrypings te identifiseer om die geïnstitusionaliseerde ontmensliking wat steeds in ons samelewing bly, aan te spreek.

 

Dr Melanie Cilliers bring 'n magdom kennis en ervaring na hierdie dringende kwessie. Sy het in 2020 haar PhD in Psigiatrie aan die Universiteit van Stellenbosch verwerf en het sedertdien haar loopbaan daaraan gewy om die kollektiewe invloed van strukturele geweld op Suid-Afrikaanse mense te verstaan. Haar huidige navorsing ondersoek nie net die aard en gevolge van ontmensliking in Suid-Afrikaanse organisatoriese omgewings nie, maar poog ook om beskermende faktore te ontbloot wat hierdie ervarings kan versag. Deur haar werk streef dr Cilliers daarna om die vernietigende uitkomste van sistemiese en institusionele geweld in ongelyke sosiale stelsels bloot te lê.

 

Hierdie lesing, deel van die AVReQ Postdoc-lesingreeks, beloof om 'n prikkelende en verhelderende gebeurtenis te wees. Dit is 'n geleentheid om dieper insig te kry in die voortdurende uitdagings wat Suid-Afrikaners in histories wit ruimtes in die gesig staar en om by te dra tot die gesprek oor die bevordering van 'n meer regverdige en billike samelewing.

 

As jy passievol is oor sosiale geregtigheid en gretig is om die verwikkeldheid van postapartheid Suid-Afrika se organisatoriese landskap te verstaan, merk jou kalender vir Woensdag, 27 September 2023.

 

Vir meer inligting, kontak Ceasar by ceasar@sun.ac.za. Moenie hierdie kans misloop om met baanbrekende navorsing betrokke te raak en deel te wees van die soeke na 'n meer inklusiewe en gelyke toekoms nie.

 

Datum: 27 September 2023

Tyd:  12:30nm - 13:45nm

Plek: AVReQ Seminaarkamer

Klik HIER om te registreer