Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Voertuigtender/ Vehicle Tender
Begin: 07/09/2023, 10:00
Einde: 21/09/2023, 10:00
Kontak:Lelanie Langford - 0832320267
Plek: Stellenbosch, Transport Services

Voertuie kan op Woensdag 20ste September 2023 vanaf  8h30 – 16:00 by Stellenbosch Universiteit Vervoerdienste te Banghoekweg besigtig word. Tendervorms moet voor  16h00 op 20ste September 2023 by gemelde adres ingelewer word. 

Kliek hier​ om die voertuiglys te sien.

Kontak: Lelanie Langford 808 467 vir verder inligting.