Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Departemet Ondernemingsbestuur seminaar
Begin: 29/09/2023, 13:00
Einde: 29/09/2023, 14:00
Kontak:Nadia Mans-Kemp -
Plek: MS teams

Jy word genooi na 'n virtuele aanbieding deur prof Joan Lockyer (Hoof van die Skool vir Strategie en Leierskap by die Universiteit van Coventry) op 29 September, 13:00-14:00 via MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzI3NzUzM2EtZGZjNS00OWFmLThjODMtNWVkY2JmMWUyNjIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a6fa3b03-0a3c-4258-8433-a120dffcd348%22%2c%22Oid%22%3a%2296119957-604f-4f28-a438-891edf8794e0%22%7d

Onderwerp: The inculcation of entrepreneurship into tertiary education: An evaluation of the impact of policy driver entrepreneurship education in emerging economies

Kontak persoon: Nadia Mans-Kemp (nadiamans@sun.ac.za)