Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Dept Statitiek Seminaar: Gina Joubert (Biostatistics, UFS)
Begin: 29/09/2023, 13:10
Einde: 29/09/2023, 14:00
Kontak:Elizna Huysamen - 021 808 3244
Plek: Van der Sterr building, 2nd Floor, Room 2048

​Statistiese ontledings is 'n sleutelkomponent van kwantitatiewe navorsingsprojekte in gesondheidswetenskappe. Hierdie voordrag gee 'n oorsig oor die huidige (2023) outeursinstruksies van 51 gesondheidswetenskappe joernale gebaseer in Suid-Afrika rakende die aanbieding en rapportering van statistiese metodes. Statistiese aspekte genoem in evalueerderterugvoer ontvang van gesondheidwetenskappe joernale vanaf 2020 tot 2022 word ook beskryf.