Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Departemet Ondernemingsbestuur seminaar
Begin: 25/08/2023, 13:00
Einde: 25/08/2023, 14:00
Kontak:Nadia Mans-Kemp -
Plek: Schumann 230

​Jy word genooi na 'n seminaar aanbieding aangebied deur Departement Ondernemingsbestuur.

Rafal Ohme (CEO Digital Emotions) sal die volgende onderwerp aanbied: New competencies for the digital world leaders

Datum: 25 Augustus 13:00-14:00

Lokaal: Schumann 230 of via MS teams:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGZmMTUzMTEtZjBmOC00YzE5LWE5NDctOTU0ZGJmNTA2YTUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a6fa3b03-0a3c-4258-8433-a120dffcd348%22%2c%22Oid%22%3a%2296119957-604f-4f28-a438-891edf8794e0%22%7d

Kontak persoon: Nadia Mans-Kemp (nadiamans@sun.ac.za)