Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Teken die datum aan: Biblioteeknavorsingsweek 2023
Begin: 08/03/2023, 10:00
Einde: 24/04/2023, 10:00
Kontak:Kirchner van Deventer - 0218082623
Plek: Stellenbosch University Library

Ons kondig graag aan dat Biblioteeknavorsingsweek vanjaar vanaf 15 tot 19 Mei 2023 aanlyn gehou sal word met die volgende tema: "Power-up your research pathway." Die finale program sal op 'n latere datum beskikbaar gestel word.

Library Research Week 2023 Save the Date.png 

Navrae: Kirchner van Deventer, email: kvd@sun.ac.za tel: 021 808 2623 of Siviwe Bangani, email: sbangani@sun.ac.za tel: 021 808 4641