Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Dear Mr Mandela, Dear Mrs Parks: Children’s Letters, Global Lessons
Begin: 07/03/2023, 18:00
Einde: 07/03/2023, 20:00
Kontak:US Museum - 021 808 3029
Plek: University Museum

​Die Stellenbosch Universiteitsmuseum nooi u uit na die opening van die uitstalling getiteld, Dear Mr Mandela, Dear Mrs Parks: Children's Letters, Global Lessons.

Honderde kinders oor die hele wêreld heen het briewe geskryf aan twee individue—Nelson Mandela van Suid-Afrika en Rosa Parks van die Verenigde State—wat internasionaal bekend was vir hul werk op die gebied van menseregte. Hierdie uitstalling is deur dié briewe geïnspireer.

Die uitstalling is daarop gemik om besoekers, jonk en oud, van Suid-Afrika, die Verenigde State en dwarsdeur die wêreld, meer bewus te maak van die bydraes van hierdie twee groot menseregte‑aktiviste. Die uitstalling wil jongmense aanmoedig om hulle woorde en talente in te span om die omgewings- en menseregtekwessies van ons tyd aan te roer.

Hierdie uitstalling word op 7 Maart 2023 geopen met 'n bespreking en rondleiding deur die vennote wat aan die uitstalling meegewerk het.

 

Datum: Dinsdag 7 Maart 2023

Tyd:       18:00 (SAST); 11:00 (OST)

Plek:      Stellenbosch Universiteitsm​useum, Ryneveldstraat 52, Stellenbosch

 

RSVP na usmuseum@sun.ac.za of tel 021 808 3029.

Verversings word ná die geleentheid bedien.


Hierdie hibriede geleentheid sal deelnemers in staat stel om die geleentheid persoonlik by te woon of die bespreking aanlyn te volg deur op die skakel wat verskaf word, te klik.

 

Klik asseblief op hierdie skakel om te registreer vir die Openingsgeleentheid: 07 Maart 2023 :

Dear Mr Mandela Dear Mrs Parks ExhibitionMnumzana Mandela obekekileyo, Nkosikazi Parks obekekileyo: Iileta zaBantwana, iZifundo zeHlabathi.

IMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch iya kumema ukuba uzimase ukuvulwa komboniso onesihloko esithi, Mnumzana Mandela obekekileyo, Nkosikazi Parks obekekileyo: Iileta zaBantwana, iZifundo zeHlabathi.

Abantwana abangamakhulu kwihlabathi lonke babhalela abantu ababini iileta — uNelson Mandela waseMzantsi Afrika noRosa Parks waseMelika — ababe saziwa kumazwe ngamazwe ngomsebenzi wabo kwinkalo yamalungelo oluntu. Lo mboniso wakhuthazwa zezo leta.

Lo mboniso ujonge ukunceda iindwendwe, abatsha nabadala, abasuka eMzantsi Afrika, eMelika kunye nehlabathi jikelele ukuba babe nolwazi ngakumbi ngegalelo lesi sibini esalwela amalungelo oluntu. Lo mboniso ufuna ukukhuthaza abantu abatsha ukuba basebenzise amazwi neetalente zabo ukujongana nemeko yangoku yemiba yokusingqongileyo kunye namalungelo oluntu.

Lo mboniso uya kuvulwa ngomhla wesi7 kuMatshi ngowama2023 ngengxoxo nokujikeleziswa ngamahlakani  athe asebenzisana kulo mboniso.

Umhla: NgoLwesibini 7 kuMatshi 2023

Ixesha: 18:00 (SAST); 11:00 (EST)

Indawo: IMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch

Phendula ku-usmuseum@sun.ac.za okanye utsalele umnxeba ku 021 808 3029.

Kuya kubakho izimuncumuncu emva komsitho.