Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
OLA en die nuwe KI-kind in die HO-buurt: ’n gesprek oor implikasies aan die US
Begin: 21/02/2023, 12:45
Einde: 01/12/2023, 13:45
Kontak:Dr Hanelie Adendorff - 0218084502
Plek: MS Teams

OLA en die nuwe KI-kind in die HO-buurt: 'n gesprek oor implikasies aan die US

 

Gedeeltes van hierdie artikel is deur ChatGPT geskryf.

Die vooruitgang in kunsmatige intelligensie (KI) het nuwe moontlikhede vir onderrig, leer en assessering (OLA) in die hoëronderrig- (HO-)omgewing ontsluit en nuwe gesprekke daaroor uitgelok.

Die gebruik en toepassing van KI in HO het die potensiaal om die leerervaring en leeruitkomste vir studente beduidend te omvorm. Dit behoort dus ook mee te bring dat akademici met onderrigpligte 'n veranderde benadering tot OLA volg. Die KI-instrument wat tans die wêreld laat gons is ChatGPT, 'n taalmodel met voorpunttegnologie wat deur OpenAI ontwikkel is. ChatGPT gebruik transformeerdergebaseerde diepleertegnieke om kontekstueel toepaslike en samehangende antwoorde te verskaf op vrae wat in natuurlike taal gestel is. Hierdie tegnologie het verskeie moontlike toepassings in hoër onderrig, onder meer die beantwoording van vrae, verpersoonlikte leer, geoutomatiseerde puntetoekenning en interaktiewe leer. Tradisionele onderrig- en assesseringsmetodes sal dus hersien en heroorweeg moet word om studenteleer te verseker en te verryk.

Die Afdeling Leer- en Onderrigverryking (ALOV)​ het 'n nuwe webtuiste en ​​​besprekingsdokument oor KI en OLA aan die US saamgestel. Dit sit nie net ons benadering tot OLA uiteen nie, maar bevat ook nuttige artikels vir verdere leeswerk. Die besprekingsdokument is hier beskikbaar.  Kyk gerus ook na hierdie grafiek​.

Een van die beste maniere om OLA op hierdie stadium aan te pas en te heroorweeg is om dit te oorweeg om elemente van die omgekeerde leermodel (soos die omgekeerde klaskamer) op onderrig- en-leerpraktyke toe te pas. Hierdie benadering behels dat studente buite die klaskamer by die kursusinhoud betrek word, en dat die moeiliker aspekte van leer – soos hoe om die teorie op die praktyk toe te pas – tydens persoonlikekontaksessies gedek word. KI soos ChatGPT kan selfs ingespan word om 'n kragtige en betrokke leerervaring vir studente te skep.

Die ALOF het begin om aanlyn etensuurgesprekke oor KI in HO aanbied. Die onderwerpe vir bespreking handel oor, onder meer, wat KI is en hoekom ons moet besef dat dit toenemend tersaaklik in die onderrigomgewing is. Ons gesels oor die impak wat ChatGPT het. Bring gerus jou vrae, gedagtes en idees saam!  Opnames en inligting van vorige gesprekke is hier beskikbaar.

​Indien jy graag inligting wil ontvang oor hierdie sessies, voltooi asseblief hierdie vorm.​​