Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Dept Statitiek Seminaar: Michael Meyer (Hudson & Thames Quantitative Research, Johannesburg) Meta labelling architecture
Begin: 05/05/2023, 13:00
Einde: 05/05/2023, 14:00
Kontak:Elizna Huysamen - 021 808 3244
Plek: Van der Sterr building, 2nd Floor, Room 2048

​Deur die kant en die grootte van 'n posisie te skei, kan gesofistikeerde strategie strukture ontwikkel
word. Modellering van die kant en groottekomponent kan deur 'n meta-etiketterings benadering
gedoen word. Verskeie heterogene argitekture word bespreek om rekening te hou met
sleutelaspekte van meta-etikettering.