Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Stellenbosch Forum Lesing: Prof Keymanthri Moodley
Begin: 18/08/2022, 13:00
Einde: 18/08/2022, 14:00
Kontak:Whitney Prins -
Plek: MS Teams

Register hier: https://bit.ly/3zC6FqU

Die MS-Teams skakel sal aan alle deelnemers gestuur word. 

Digitalisering van Gesondheidsorg: Aanpassing by verandering

Digitale tegnologieë, insluitend groot data, masjienleer en kunsmatige intelligensie (KI), transformeer gesondheidsorg en navorsing. Innovasie in gesondheidsorglewering vind plaas oor baie dissiplines, insluitend geneesmiddelontdekking, genomika, radiologie, chirurgie, patologie en dermatologie. Hierdie vooruitgang in voorkoming, diagnostiek en behandeling is baanbrekend en het die potensiaal om kliniese besluitneming te verbeter, kliniese foute te minimaliseer en pasiënte van meer gefokusde sorg te voorsien. Die landskap van dienslewering in gesondheid is besig om te transformeer. Groot data-analise help om tendense, patrone en korrelasies in groot hoeveelhede rou data te ontbloot om te help om data-ingeligte besluite te neem deur statistiese ontledingstegnieke. Innovasie in gesondheidsorg kom egter met 'n wye reeks etiese, sosiale en wetlike uitdagings wat in hierdie praatjie ondersoek sal word.

Meer oor die aanbieder.

Keymanthri Moodley is 'n UItgelese Professor in die Departement Geneeskunde en Direkteur van die Sentrum vir Mediese Etiek en Regte, Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Universiteit Stellenbosch. Die Sentrum is in 2019 deur die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO), een van twaalf ter wêreld en die eerste op die Afrika-kontinent, as 'n Samewerkende Sentrum in Bio-etiek aangewys. Keymanthri is ook 'n Adjunkprofessor in die Departement Sosiale Geneeskunde, Universiteit van Noord-Carolina-Chapel Hill, VSA. Sy is 'n spesialis-huisarts, bio-etikus, 'n NNS-gegradeerde navorser en 'n lid van ASSAf. Tot op hede is toelaes ter waarde van R68 miljoen aan haar toegeken. Die Sentrum het 40 beroepslui in die middelloopbaan van 10 Afrika-lande in bio-etiek opgelei en het tans 8 PhD-leerlinge. Keymanthri dien op die Wetenskaplike Advieskomitee van EDCTP. Haar mees onlangse NIH-befondsde navorsingsprojek ondersoek etiese, regs- en sosiale kwessies in Data Science Innovation in Africa.