Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Seminaar: Departement Statistiek & Aktuariële Wetenskap- (Trinity College Dublin, Ierland)
Begin: 12/08/2022, 13:00
Einde: 12/08/2022, 14:00
Kontak:Elizna Huysamen - 021 808 3244
Plek: Van der Sterr Building, c/o Victoria & Bosman Street, 2nd Floor, Room 2048


Bestuursnavorsing ondersoek gereeld genuanseerde sosio-tegniese verskynsels, en poog om die komplekse oorsaak-gevolg verhoudings wat in sosiale en organisatoriese strukture waargeneem word, te verduidelik. Ten einde sulke navorsing te operasionaliseer, moet navorsers fokusveranderlikes, wat verband hou met die verskynsels, identifiseer. Dikwels verteenwoordig die fokuskonsepte wat bestudeer word konseptuele veranderlikes of "breë idees oor abstrakte konsepte wat navorsers vestig en voorstel" (bv. klantetevredenheid; Sarstedt et al., 2016). Hierdie konseptuele veranderlikes stel 'n addisionele uitdaging aan navorsers, aangesien die veranderlikes dikwels nie direk meetbaar is nie. In hierdie lesing word statistiese metodes vir die beraming van konseptuele veranderlikes geëvalueer. Die implikasies van die verskillende statistiese benaderings in terme van teorie-ontwikkeling en toetsing word ook ondersoek.