Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
#SmartResearcher en #SmartStudent webinare vir Augustus 2022
Begin: 27/07/2022, 16:00
Einde: 31/08/2022, 16:00
Kontak:Kirchner van Deventer/Jeremiah Pietersen -
Plek: Webinars


#SmartResearcher 

Hierdie werkswinkels is gemik op nagraadse studente, opkomende navorsers en akademiese personeel en dié sessies se fokus is op die navorsingsproses. Die sessies wissel in lengte na gelang van die onderwerp, maar hulle dek 'n wye reeds onderwerpe wat verband hou met die nagraadse navorsingsreis.

Hoe om 'n literatuuroorsig te doen

In hierdie webinaar sal deelnemers leer wat 'n literatuuroorsig is en die verskillende tipes literatuuroorsigte. Hulle sal beste praktyke vir die uitvoer van 'n literatuuroorsig leer deur met hul onderwerp te werk, die literatuuroorsig te struktureer en hoe om literatuur krities te ontleed.

Datum: Donderdag, 4 Augustus, 11:00 – 13:00

Bespreek hier

Inleiding tot Navorsingsdatabestuur (Deel 1)

Hierdie is Deel een van 'n tweedelige inleidende werkswinkel wat ontwerp is om jou te help met algemene agtergrond oor navorsingsdatabestuur. Deel 1 fokus op die oorsig van die navorsingsdatabestuur (RDM) lewensiklus en befondservereiste vir navorsings-databestuursplanne.

Datum: Woensdag, 10 Augustus, 10h00 – 12h00

Bespreek hier

 

Beplanning van navorsingsdatabestuur (Deel 2)

Hierdie werkswinkel vorm deel van 'n tweedelige inleidende werkswinkel wat ontwerp is om kliënte met algemene agtergrond oor navorsingsdatabestuur by te staan. Deel twee handel oor die proses om databestuursplanne te ontwikkel om aansoek te doen vir US etiese klaring van jou navorsing deur gebruik te maak van Data Stewardship Wizard.

Datum: Woensdag, 10 Augustus, 12h00 – 13h00

Bespreek hier

Sistematiese literatuuroorsig

Dink jy daaraan om 'n sistematiese oorsig te doen? Met sy oorsprong in gesondheidswetenskappe, kan 'n sistematiese oorsig 'n uitdaging wees. Kom ons help jou om dit te vergemaklik en begin met 'n hoëvlak-inleiding tot die sistematiese oorsig proses.

Datum: Donderdag, 11 Augustus, 14h00 – 16h00

Bespreek hier

Mendeley vir verwysingsbestuur en akademiese samewerking

Die bestuur van jou verwysings kan 'n uitdagende taak wees. Hierdie werkswinkel sal jou bekendstel aan Mendeley, 'n gratis hulpmiddel wat hoofsaaklik op verwysingsbestuur fokus. Mendeley bied verskeie dienste, insluitend verwysingsbestuur, organisering en annotasie van PDF-dokumente en akademiese samewerking.

Datum: Dinsdag, 16 Augustus, 14h00 – 15h30

Bespreek hier

Nuttige hulpmiddele en toepassings vir navorsing

Hierdie werkswinkel bied 'n blik op sommige van die belangrike hulpmiddels en toepassings vir studente, akademiese personeel en navorsers. Dit sal 'n verskeidenheid mobiele toepassings dek vir navorsing, produktiwiteit, lees, skryf, aanbieding, notas maak, deel van data en ander noodsaaklike hulpmiddels vir studie en publisering.

Datum: Donderdag, 18 Augustus, 14h00 – 16h00

Bespreek hier

Hoe om Regeringstatistiek te vind

Hierdie werkswinkel fokus op die databasis Statistiek SA wat beskikbaar is deur middel van die Biblioteekwebwerf. Die sessie sluit 'n demonstrasie in oor hoe om toegang tot publikasies op die databasis te kry, kruistabulering te doen en toegang tot data met veranderlikes oor tyd te verkry.

Datum: Maandag, 22 Augustus, 14h00 – 16h00

Bespreek hier

Inleiding tot Spesiale Versamelings: Hoe om met primêre versamelings te werk

Hierdie werkswinkel fokus op Spesiale Versamelingsmateriaal in die biblioteek. Die sessie sal die deelnemer lei om die sekondêre en primêre hulpbronne wat vir navorsers toeganklik is, te verstaan en te verken. Die doel is om personeel, studente en navorsers aan te moedig om die gebruik van primêre versamelings en data vir navorsingsprojekte te optimaliseer.

Datum: Dinsdag, 23 Augustus, 11h00 – 12h30

Bespreek hier

Deel en disseminasie van data: Etiese en wetlike oorwegings

Die werkswinkel is ontwerp om die metodes en platforms van deel van data toe te lig en beklemtoon verskeie maniere waarop data gedeel en versprei kan word binne aanvaarbare etiese en wetlike oorwegings.

Datum: Woensdag, 24 Augustus, 14h00 – 16h00

Bespreek hier

Kopieregkwessies met die skryf van tesisse en proefskrifte

Hierdie aanbieding bied 'n oorsig van die kopieregkwessies wat studente tipies teëkom terwyl hulle aan hul proefskrifte of proefskrifte werk.

Datum: Donderdag, 25 Augustus, 12:30 – 13:30

Bespreek hier

Beginsels van data visualisering

Hierdie werkswinkel sal die sleutelbeginsels dek om in gedagte te hou wanneer jy jou visualiserings beplan, van die keuse van die beste visualiseringstipe vir jou data tot die effektiewe gebruik van kleur, narratief, ens.

Datum: Dinsdag, 30 Augustus, 14h00 – 15h30

Bespreek hier

Oorsig van sagteware vir effektiewe data analise en visualisering 

'n Oorsig van gratis sagteware vir data-analise en datavisualisering sal aangebied word. Hierdie programme is nuttig vir statistiese ontleding, visualisering, kartering, datasuiwering en die digitale geesteswetenskappe.

Datum: Woensdag, 31 Augustus, 14h00 – 16h00

Bespreek hier

#SmartResearcher  

Hierdie program is ontwikkel om studente en personeel van inleidende sessies aan biblioteekverwante onderwerpe te voorsien. Vir hierdie doel is hierdie sessies slegs 30 minute lank en u is welkom om enige vrae saam te bring. Daarbenewens het ons 'n paar video-tutoriale ontwikkel vir vinnige hulp.

Eboeke werkswinkel

Leer ken die biblioteek se e-boekversameling en leer hoe om e-boeke optimaal te gebruik.

Datum: Dinsdag, 2 Augustus, 12h00 – 12h30

Bespreek hier

Verwysing 101

Hierdie werkswinkel sal 'n inleidende sessie wees oor die Universiteit Stellenbosch se belangrikste verwysingsstyle en hoe om korrek te verwys. 'n Oorsig van waarom verwysings belangrik is en sommige beste praktyke sal ook opgeneem word.

Datum: Woensdag, 3 Augustus, 12:00-12:30

Bespreek hier

 

Datum: Woensdag, 31 Augustus, 12:00-12:30

Bespreek hier

Verbeter jou strategie vir literatuursoektogte

Leer om jou literatuursoekstrategie te verbeter om die beste moontlike resultate te kry wanneer jy na inligting in databasisse soek.

Datum: Donderdag, 11 Augustus, 12h00 – 12h30

Bespreek hier

Afkampus toegang tot Biblioteek E-bronne

Deelnemers sal leer hoe om toegang tot Biblioteek E-bronne te verkry terwyl hulle afkampus is.

Datum: Woensdag, 17 Augustus, 12:00-12:30

Bespreek hier

Vind boeke of artikels met behulp van die “Library Search" funksie of met vakspesifieke databasisse

Hierdie werkswinkel is daarop gemik om kliënte bekend te stel aan die Biblioteek se ontdekkingsinstrument en akademiese databasisse met die doel om toepaslike akademiese inligtingsbronne effektief te vind.

Datum: Dinsdag, 30 Augustus, 09:30-10:00

Bespreek hier

Vind betroubare inligting op Google en Google Scholar

Deelnemers sal leer hoe om toepaslike akademiese inligtingsbronne te vind deur Google en Google Scholar optimaal te gebruik.

Datum: Woensdag, 31 Augustus, 09:30-10:00

Bespreek hier