Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Filmvertoning: Murder in Paris
Begin: 14/06/2022, 18:00
Einde: 14/06/2022, 19:30
Kontak:Dr Frieslaar - 021 808 2002
Plek: University Museum

Die Stellenbosch Universiteitsmuseum nooi jou uit na ʼn vertoning van die dokumentêre film, Murder in Paris.

Regisseur: Enver Samuel

 

Datum: 14 Junie 2022

Tyd: 18:00

Plek: Universiteitsmuseum, Ryneveldstraat 52, Stellenbosch

Die dokumentêre film, Murder in Paris, is ʼn politieke misdaadriller wat die motiewe vir die sluipmoord op die anti-apartheidsaktivis, Dulcie September, naspoor. Die storie strek vanaf die hart van Parys in Maart 1988 tot by die strewe na geregtigheid in 2021.

Een mistige lenteoggend in Parys, 29 Maart 1988. Dulcie het pas besoek afgelê by die poskantoor, om die pos vir die ANC-kantoor in Frankryk, waar sy die hoofverteenwoordiger van die African National Congress is, af te haal. Terwyl sy die hyserknoppie vir die vierde verdieping druk, sou sy heeltemal onbewus wees van die sluipmoordenaar wat in die skadu's skuilhou.

In die kragtige dokumentêr, Murder in Paris, probeer regisseur Enver Samuel om die lae valsheid, medepligtigheid en verskuilde agendas in die onopgeloste raaisel van Dulcie September se moord bloot te lê.

 

Streng Covid‑19-maatreëls, soos sosiale afstand, die dra van maskers en ontsmetting sal toegepas word.

Besoekersparkering is beskikbaar. Wie eerste opdaag, kry eerste parkeerplek.

Toegang is gratis. Om seker te maak van ʼn sitplek en teleurstelling te vermy, RSVP na Natasha Coltman by 021 808 3691 of ncoltman@sun.ac.za.IMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch iyakumema ekubonisweni kwedotyhumentari ethi, Murder in Paris.

Umlawuli: Enver Samuel

 

Umhla: 14 kweyeSilimela 2022

Ixesha: 18:00

Indawo: kwiMyuziyam yeYunivesithi, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch

Le dotyhumentari ithi, Murder in Paris, ngumboniso bhanya-bhanya ongolwaphulomthetho kwezopolitiko nolandelela iinjongo zokubulawa kwetshantliziyo elalichasene noRhulumente weNgcinezelo, uDulcie September. Eli bali lisusela embindini weParis ngenyanga yoKwindla ngo1988 ukuya kutsho ekufunweni kobulungisa ngo-2021.

Ngentsasa enenkungu yasentwasahlobo eParis, ngomhla wama-29 kweyoKwindla ngowe-1988. UDulcie wayesandula ukutyelela eposini ukuya kulanda iileta ze-ofisi ye-ANC eyayiseFransi, apho wayesebenza njengommeli oyintloko we-African National Congress. Wayengazi konke konke ngelixa ecofa iqhosha lelifti ukuba imse kumgangatho wesine, ukuba kukho umbulali omlalele emathunzini.

Kule dotyhumentari inamandla ithi, Murder in Paris, umlawuli u-Enver Samuel uzama ukuveza ubuqhetseba obuphindaphindeneyo, ubuhlakani neenjongo ezifihlakeleyo kwingxubakaxaka engekasonjululwa yokubulawa kukaDulcie September.

 

Kuya kulandelwa imiqathango engqingqwa ye-Covid‑19 enjengokugcinwa komgama phakathi kwabantu, ukunxitywa kweemaski nokusanithayizwa.

Indawo yokupaka izithuthi zeendwendwe iyafumaneka kwabo bafike kuqala.

Kungenwa simahla. Ukuzibekela isihlalo nokuthintela ukuphoxeka, nceda uthumele impendulo yakho kuNatasha Coltman ku-021 808 3691 okanye ubhalele ku-ncoltman@sun.ac.za.​​