Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Skryf 'n Literatuuroorsig
Begin: 06/06/2022, 09:00
Einde: 09/06/2022, 13:00
Kontak:Selene Delport -
Plek: MS Teams

​Die Skryflab se Literatuuroorsig-skryfwerkswinkel fokus op verskeie kwessies waarmee skrywers gekonfronteer mag word, soos byvoorbeeld die verskillende tipes literatuuroorsigte, hoe om inligting te organiseer, en praktiese maniere om jou leesvaardighede te verbeter. Ons bespreek ook hoe om inligting op ʼn effektiewe wyse te integreer deur vrae rondom plagiaat en verwysings in ag te neem. Daar word spesifiek aandag gegee aan hoe skrywers hul eie akademiese stemme kan ontwikkel. Na aanvang van die werkswinkel, sal deelnemers sertifikate van bywoning ontvang.

Volledige inligting en die inskrywingsvorm kan van die Taalsentrum se Webwerf afgelaai word. Slegs 20 deelnemers kan in die werkswinkel geakkommodeer word. Inskryiwings sluit op 3 Junie.