Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Auxin met Mags Blackie
Begin: 20/07/2021, 12:45
Einde: 20/07/2021, 13:45
Kontak:Lucy Lucks - 021 808 3717
Plek: MSTeams during lockdown.

Spreker: BDr Margaret Blackie, Senior Dosent in Departement Chemie en Polimeerwetenskap en US Onderriggenoot

Onderwerp: Maatskaplike Geregtigheid, Leer, Onderrig en Assessering.

Plek: MSTeams tydens grendeltyd. As grendeltyd verby is, sal ons die sessie op MSTeams beskikbaar maak terwyl ons dit ook as kontaktyd in Den Bosch aanbied (Victoriastraat 41, oorkant Skuilhoek en agter die Konserwatorium, Stellenbosch kampus).

Besprekings​: Lucy Lucks
 021 808 3717