Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Uitnemende kommunikasie
Begin: 20/04/2020, 09:00
Einde: 21/04/2020, 16:00
Kontak:Michelle Pieters - 021 808 2812
Plek: Language Centre Seminar Room, Kleine Bosch, 44 Banhoek Road, Stellenbosch

Waarop fokus hierdie kursus? 

Deur skriftelike kommunikasie van ʼn hoë gehalte te lewer, dra jy outomaties by tot die professionele beeld van jou maatskappy. Hierdie kursus help deelnemers om meer doeltreffend te kommunikeer, met die klem op geskrewe kommunikasie.

·      Jy sal die vaardighede aanleer en selfvertroue opbou om doeltreffend in Engels te kommunikeer.

·      Jy word gelei om ʼn verskeidenheid duidelike, bondige en professionele dokumente te skryf.

·      Ons kyk na taalgebruik, trant en formaliteit, sinstruktuur, doelgerigtheid, lesers se behoeftes en die skryfproses.

ʼn Sertifikaat van bevoegdheid sal ná die suksesvolle voltooiing van die kursus uitgereik word.

Wie kan dit bywoon?

Hierdie intreevlakkursus is vir jou bedoel as jy nie 'n eerstetaalspreker van Engels is nie, maar in ʼn werksomgewing funksioneer waar Engels gebruik word. Veral as tale nie die hooffokus van jou studies was nie, maar skryfwerk wel deel van jou daaglikse take is. Ons beperk die aantal deelnemers om optimale leer te verseker. Die kontaksessies word deur ʼn aanlyn komponent aangevul, en alle aspekte van die kursus word geassesseer.

Waar en wanneer vind dit plaas?

Hierdie tweedagkursus vind plaas van 09:00 tot 16:00 op die volgende datums in die Taalsentrum se Seminaarkamer in Kleine Bosch, Banhoekweg 44, Stellenbosch: 20 en 21 April; 29 en 30 Junie; 25 en 26 Augustus; 1 en 2 Oktober.

Enige verdere vrae?

Skakel met Michelle Pieters vir meer besonderhede by michellep@sun.ac.za of 021 808 2812.

Jy kan ook jou spesifieke kortkursus- en ontwikkelingsbehoeftes met ons bespreek. Doen gerus navraag oor beskikbare kortkursusse, datums en die moontlikheid van pasgemaakte kursusse.