Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Effektiewe Kantoorkommunikasie
Begin: 22/04/2020, 09:00
Einde: 24/04/2020, 16:00
Kontak:Michelle Pieters - 021 808 2812
Plek: Language Centre Seminar Room, Kleine Bosch, 44 Banhoek Road, Stellenbosch

Waarop fokus hierdie kursus?

Hierdie kursus, aangebied deur die Taalsentrum se Kommuniksielab, sal jou leer hoe om bondige e-posse te skryf, professionele agendas saam te stel, aandagtig en met insig gedurende vergaderings te kan luister, vergaderings op te neem en hoe om notules saam te stel.

Die kursus fokus verder op:

·        die vermoë om professionele interne en eksterne e-kommunikasie te skep

·        probleemoplossingsvaardighede en tegnieke om navrae, klagtes en moeilike situasies die hoof te bied

·        ʼn deeglike begrip van vergaderingsprosedures en die rolspelers se verantwoordelikhede

·        die vermoë om professionele agendas saam te stel

·        vaardighede om vergaderings met vertroue te bestuur en doeltreffende notules te struktureer.

ʼn Sertifikaat van Bevoegdheid sal ná die suksesvolle voltooiing van die kursus uitgereik word.

Wie kan dit bywoon?

Hierdie intreevlakkursus is vir jou bedoel as jy nie 'n eerstetaalspreker van Engels is nie, maar in ʼn werksomgewing funksioneer waar Engels gebruik word. Ons beperk die aantal deelnemers om optimale leer te verseker. Die kontaksessies word deur ʼn aanlyn komponent aangevul, en alle aspekte van die kursus word geassesseer.

Waar en wanneer vind dit plaas?

Hierdie driedagkursus vind plaas van 09:00 tot 16:00 op die volgende datums in die Taalsentrum se Seminaarkamer in Kleine Bosch, Banhoekweg 44, Stellenbosch: 22, 23 en 24 April; 2, 3 en 4 September.

Enige verdere vrae?

Skakel met Michelle Pieters vir meer besonderhede by michellep@sun.ac.za of 021 808 2812.

Jy kan ook jou spesifieke kortkursus- en ontwikkelingsbehoeftes met ons bespreek. Doen gerus navraag oor beskikbare kortkursusse, -datums en die moontlikheid van pasgemaakte kursusse.