Doctoral Office
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​NIOS | ​​Tygerberg Doktorale Kantoor

PhD-registrasie

Welkom by die PhD-program in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe op die Tygerberg-kampus van die Universiteit Stellenbosch. Volg asseblief die onderstaande stappe om te registreer, maar eers nadat jy die aanlyn aansoekproses voltooi het en 'n aanbod aanvaar het om in 'n bepaalde akademiese jaar aan die US te studeer. Besoek gerus ook die US Nagraadse​​ Oriëntering-blad.

Alle nuutgekeurde aansoekers tot die FGGW se doktorale program word eers vir 'n voorstelfase geregistreer met die doel om die navorsingsvoorstel se oorsigproses en etiekklaringsproses suksesvol te voltooi. Die ideaal is dat hierdie mylpale teen September van jaar 1 bereik moet word. Hierdie vorm van registrasie is aansienlik meer bekostigbaar as PhD-registrasie, maar fooie styg indien 'n tweede jaar vereis word om voorstel- of etiese goedkeuring te verkry.​ Akademiese omgewings word versoek om aan te dui watter nuwe studente ook personeellede is, sodat ons vir 'n personeelkorting kan aansoek doen.

 • Eerstejaar PhD-studente (voorstelontwikkelingsfase) behoort dadelik na hul akademiese eenheid uit te reik om die besonderhede van hul nagraadse koördineerder en hul studieleier te bevestig.

Slegs vir nuwe internasionale studente:
Internasionale studente word hartlik verwelkom op Tygerberg-kampus. Voor registrasie kan plaasvind, benodig Tygerberg Internasionaal die onderstaande dokumente. Enige navrae kan gestuur word aan Tygerberg Internasionaal (raza@sun.ac.za CC stimm@sun.ac.za):

 • Bewys van geldige paspoort (gesertifiseer)
 • Bewys van geldige studievisum (gesertifiseer, indien van toepassing)
 • Bewys van Suid-Afrikaanse mediese dekking (indien van toepassing)
 • Bewys van betaling of beursbrief

 • Gesamentlike grade: 'n Gesamentlike graad mag nie 'n aanvang neem voordat 'n formele ooreenkoms tussen US en die ander betrokken instansie bereik is nie. Toestemming vir so 'n ooreenkoms moet van die direkteur van die US Nagraadse Kantoor verkry word. Gaan ook die inligting op die US Nagraadse Kantoor webblad by hierdie skakel na.

Die infografiek hierbo bied 'n bondige opsomming van die aanvanklike PhD-proses. Klik asseblief enige plek op die grafika om 'n groter weergawe te sien. Vir meer besonderhede oor en hulpbronne vir elke stap, besoek asseblief ons PhD-steunbladsy​. Vind asseblief hieronder die besonderhede wat relevant is vir terugkerende PhD-studente.

 • Alle terugkerende studente moet  teen 15 November elke akademiese jaar 'n jaarlikse vorderingsverslag en 'n etiese klarings- of hernuwingsbrief met hul naam aan tyg-phd@sun.ac.za voorlê;             

 • Terugkerende internasionale  studente moet aan die begin van elke jaar hul paspoort, bewys van mediese versekering en bewys van betaling aan Tygerberg Internasionaal (raza@sun.ac.za CC stimm@sun.ac.za; tyg-phd@sun.ac.za) verskaf om internasionale voorafregistrasie te voltooi.
 • Studente met 'n finansiële blok  sal nie kan registreer nie, maar indien 'n beurs betaal moet word, skakel asseblief met me L Matthee (lm@sun.ac.za) oor die moontlikheid om die finansiële blok op te hef.       

 • Na voltooiing van die bogenoemde stappe, teen 28 Januarie elke nuwe akademiese jaar, kan terugkerende studente hulself soos volg registreer:​
  • Maak die my.sun-tuisblad by https://midtier.sun.ac.za/html-navbar/home.html oop;
  • Klik op 'Nagraads' op die boonste band;
  • Klik op die e-registrasieknoppie in die linkerhoek van die eerste band;
  • 'n Nuwe venster sal oopmaak waar 'n student met US-besonderhede kan aanmeld;
  • Volgende sal die stelsel stappe om te registreer vertoon, wat met die opdatering van persoonlike inligting begin;
  • Volg die instruksies op die skerm en voltooi al die stappe;
   ​Studente kan bewys van registrasie of rekeningbesonderhede direk aflaai.

 • Die hoof interne promotors van studente wat nie daarin slaag om die PhD in die maksimum registrasietydperk te voltooi nie, moet 'n formele brief aan die Komitee vir Nagraadse Navorsing rig om voortgesette registrasie te motiveer. Hierdie brief moet die vorderingsverslag vergesel, in 'n geval waar 'n student die gewone maksimum duur van vier jaar PhD-registrasie met graduering tydens jaar vier, gaan oorskry. Die KPR en Fakulteitsraad oorweeg hierdie aansoek vir voortgesette registrasie voordat die Senaat 'n finale besluit neem. Individuele studente sal kommunikasie in hierdie verband ontvang. 'n Streng perk word op hierdie toegewings geplaas
 • Studente wat steeds probleme ondervind nadat hulle alle stappe hierbo gevolg het, word uitgenooi om aan die registrateursafdeling (fmhsregistration@sun.ac.za) te skryf om hulp met registrasie te versoek.​

Vind 'n oorsig van US-registrasie hier: https://www.sun.ac.za/afrikaans/students/Pages/Registration.aspx

Let asseblief daarop dat die registrateursafdeling (studenteadministrasie) oorkoepelend verantwoordelik is vir registrasie. ​​​