Centre for Student Administration
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sentrum vir​​ Studente-administrasie

Kantoor van die Adjunk-registrateur​

Farah Fredericks​​​

​​​Adjunkregistrateur & Hoof: Sentrum vir Studente Administrasie​​ (Tygerbergkampus)​

Farah Fredericks​

+27 21 938 9379

​​ Stuur e-pos
FGGW hertoelating​
Algemene navrae
 • ​Oorhoofs verantwoordelik vir die strategiese en operasionele bestuur van die funksies en personeel van die Sentrum vir Studente Administrasie (Tygerbergkampus)
 • Prosessering van dissiplinere aangeleenthede van studente in oorleg met Fakulteitsbestuur, die Studente Dissipline Kantoor en die Afdeling Studentesake
 • Voorsiening van administratiewe en sekretariële dienste aan `n verskeidenheid komitees, insluitend die Fakulteitsraad;
 • Verantwoordelik vir die integriteit van akademiese rekords op die Tygerbergkampus
 • Verskaf leiding en advies aan voornemende en huidige studente, personeel en lede van die publiek insake studente en akademiese administrasie, en verwante aangeleenthede.
Estie Geldenhuys  

​​​Assistent-hoof: Sentrum vir Studente-administrasie (Tygerbergkampus)​

Estie Geldenhuys​

+27 21 938 9284

Stuur e-pos
 • Koördineer die Raad op Gesondheidsberoep van Suid-Afrika (RGBSA) en die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging (SARV)​-registrasie van alle voorgraadse studente van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW)
 • Verleen hulp aan kliniese assistente en voornemende spesialiste met hulle RGBSA-registrasie
 • Verantwoordelik vir die redigering van die FGGW Jaarboekdeel (Deel 12).
Wanda de Jager​​​​

​​​Ko​ö​rdineerder: Kantoor van die Adjunk-Registrateur (Tygerbergkampus)

Wanda de Jager​

+27 21 938 9379

Stuur e-pos​
FGGW hertoelating​
Algemene navrae
​ ​
 • Operasionele koördinering van die Kantoor van die Adjunkregistrateur (Tygerbergkampus).
 • Koördinering van fakulteitsfunksies soos die Toewydingseremonie
 • Bestuur en hou die register by van besluite wat geneem is deur die Fakulteitsraad.
 • Samestelling van die Fakulteitsalmanak van die Tygerbergkampus.
 • Administreer verlof tot afwesigheid aansoeke van studente.
 • Bestuur fakulteitsverspreidings lyste, bv. afdelingshoofde, FGGW bestuurslede, fakulteitsraadslede, uitvoerende departementshoofde, module voorsitters vir MB, ChB en programkoördineerders vir voor- en nagraadse programkomitees.
 • Koördineer en administreer aansoeke om van die hertoelatingsappélkomitee vir die FGGW
 • Koördineer verifiëring van afgestudeerde studente vir buitelandse registrasie en ECFMG aansoeke.
​ ​