Centre for Student Administration
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​Sentrum vir​​ Studente-administrasie

Beleide, Riglyne, Reëls en Regulasies

» Taalimplementeringsplan vir 2024​

»Benoembaarheid vir aanstelling as promotors/medepromotors, studieleiers/medestudieleiers en eksaminatore vir PhD en meestersgrade

» Bepalings ten opsigte van verlof tot afwesigheid

» Beroepsblootstelling aan MIV ​

» ​Erkenning van Vorige Leer (EVL) en Kredietakkumulasie en -oordrag (KAO) Riglyne ​

» Fakulteitspesifieke bepalings vir terugvoer aan studente na afloop van assesseringsgeleenthede

» FGGW Rook- en tabakvrye kampusregulasies (2018) (dokument slegs in Engels beskikbaar)​​

» Gedragskode vir Gemeenskapsgebaseerde ​​Onderrig

» Herbeoordeling van eksamenantwoordskrifte ​

» Immuungekompromitteerde studente​

» Memorandum van samewerking tussen studente wat navorsing onderneem en die studieleiers wat hulle begelei

» Protokol vir kontekstuele besoeke: Veiligheid en gedragskode​

» Protokol: Potensieel Belemmerde Studente (Standaard Operasionele Prosedure)

» Protokol: Studente met beweerde substansmisbruik (Eng & Afr)

» Riglyn - Die Bestuur van Geskiktheid om te Praktiseer in Voorgraadse Programme

» Riglyne vir Risikoverlaging van Tuberkulose by Studente (Volledige Dokument) - Slegs in Engels beskikbaar

» Riglyne: Onderbreking van voorgraadse studies

» Riglyne vir studenteprojekte in provinsiale fasiliteite (dokument slegs in Engels beskikbaar)​

» Riglyne vir verlaging van tuberkulose-risiko

» Risikoverlagingsriglyne vir kliniese/praktiese opleiding​​​

» Studentediversiteit op die Platform vir Kliniese Opleiding

» Studentnoodgevalle-riglyne

» Instructions to examiners for​ assessment of Research Assignment of structured masters programmes

» Guidelines ​for Research Assignments for structured masters programmes

» Social Media Guidelines

» Disciplinary Code

» ​SU Plagiarism​