Centre for Student Administration
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sentrum vir​​ Studente-administrasie


Keurings- en Werwingskantoor

Carlo Links​

​Hoof: Keuring- en We​rwingskantoor

Carlo Links​​​

​​+27 21 938 9203

Stuur e-pos
Algemen navrae​​

Programfokus: MBChB and B of Speech, Language and Hearing Therapy

  • Bestuur van die Keuring- en Werwingskantoor (Tygerbergkampus) en die keuringsprosesse van voorgraadse programme van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW)
  • Koördinering van aangeleenthede wat verband hou met die werwing van voornemende studente vir die voorgraadse programme van die FGGW (bv. US Opedag, kampustoere)
  • Hantering van program- en keuringsnavrae van voornemende studente, ouers en die publiek
  • Sekretariaat van alle keurings- en verwante vergaderings.
Anthea Roberts​

Keuring- en Werwings​beampte

Anthea Roberts

+27 21 938 9533

Stuur e-pos​
Algemen navrae​​

Programfokus:B in Physiotherapy, B of Nursing, B of Occupational Therapy​​

  • Administrasie en verwerking van aansoeke vir keuring tot die voorgraadse programme in die FGGW
  • Ondersteun aktiwiteite wat verband hou met die werwing van voornemende studente vir die voorgraadse programme van die FGGW (bv. US Opedag)
  • Hantering van program- en keuringsnavrae deur voornemende studente, ouers en die publiek​.

Carin Basson​

Administratiewe Beampte: Keuringskantoor​

Carin Basson

Kantoorure: 08:00 - 13:00

+27 21 938 9580

​​ Stuur e-pos​
Algemen navrae​​

Programfokus: MBChB and BSc in Dietetics

  • Keuringsadministrasie van die voorgraadse aansoeke vir programme van die FGGW
  • Ondersteun aktiwiteite wat verband hou met die werwing van voornemende studente vir die voorgraadse programme van die FGGW (bv. US Opedag, kampustoere)
  • Hantering van algemene program- en keuringsnavrae van voornemende studente, ouers en die publiek​.

  HANDIGE SKAKELS