Centre for Student Administration
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​Sentrum vir​​ Studente-administrasie


Keurings- en Werwingskantoor

​Hoof: Keuring- en We​rwingskantoor

Bronwen Geyer
Tel: 021 938 9203
Faks: 021 931 9834 

  • Bestuur van die Keuring- en Werwingskantoor (Tygerbergkampus) en die keuringsprosesse van voorgraadse programme van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW)
  • Koördinering van aangeleenthede wat verband hou met die werwing van voornemende studente vir die voorgraadse programme van die FGGW (bv. US Opedag, kampustoere)
  • Hantering van program- en keuringsnavrae van voornemende studente, ouers en die publiek
  • Sekretariaat van alle keurings- en verwante vergaderings


Keuring- en Werwings​beampte

Anthea Roberts
Tel: 021 938 9533
Faks: 021 931 9834
E-pos: tygselections@sun.ac.za

  • Administrasie en verwerking van aansoeke vir keuring tot die voorgraadse programme in die FGGW
  • Ondersteun aktiwiteite wat verband hou met die werwing van voornemende studente vir die voorgraadse programme van die FGGW (bv. US Opedag, kampustoere)
  • Hantering van program- en keuringsnavrae deur voornemende studente, ouers en die publiek​


LiezelMarais.jpg

Administratiewe Beampte: Keuringskantoor​

Carin Basson
Office hours: 08:00 - 13:00
Tel: 021 938 9580
Fax: 021 931 9834
Email: ​cb3@sun.ac.za​  • Keuringsadministrasie van die voorgraadse aansoeke vir programme van die FGGW
  • Ondersteun aktiwiteite wat verband hou met die werwing van voornemende studente vir die voorgraadse programme van die FGGW (bv. US Opedag, kampustoere)
  • Hantering van algemene program- en keuringsnavrae van voornemende studente, ouers en die publiek​

  HANDIGE SKAKELS