Centre for Student Administration
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​Sentrum vir​​ Studente-administrasie​​​

Eksamenkantoor​​​

​​Tygb Intree19-23.jpg

Hoof: Eksamenkantoor

Collette Schroeder
Tel: 021 938 9309
E-pos: cschroeder@sun.ac.za

 • Operasionele bestuur van die eksamenkantoor en –prosesse op die Tygerbergkampus
 • Samestelling van die eksamenrooster van die FGGW en die toetsrooster van die MB, ChB-program
 • Bestuur en administrasie van assesseringsresultate van MB, ChB I en VI.
 • Sekretariaat van MB, ChB eksamenkomitees. 
 • Koördinering van toets- en ekasamenopsieners van die FGGW.
 • Bestuur en advies rakende verlof tot afwesigheidsaansoeke van toetse en eksamens

 


Administratiewe Beampte: Eksamenkantoor 

Me Nothemba Nqayi
Tel: 021 938 9142
E-pos: nothemban@sun.ac.za

 • Operasionele ondersteuning van die eksamenkantoor en –prosesse op die Tygerbergkampus
 • Administrasie van punte vir kliniese rotasies van MB, ChB III en IV en die eerste semester van MB, ChB V.
 • Administrasie van eksamen-, en klas punte vir MB ChB II, III, IV en V.
 • Ondersteuning aan eksterne eksaminatore (benoeming, vlugbesprekings, vergoedingseise en vertroulike verslagvorms).
 • Administrasie en advies rakende verlof tot afwesigheidsaansoeke van toetse en eksamens
 • Administrasie rakende inhandiging en druk van alle toetsvraestelle

​ ​