Centre for Student Administration
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​Sentrum vir​​ Studente-administrasie​​​

Eksamenkantoor​​​

​​Tygb Intree19-23.jpg

Hoof: Eksamenkantoor

Collette Schroeder
Tel: 021 938 9309
E-pos: cschroeder@sun.ac.za

  • Operasionele bestuur van die eksamenkantoor en –prosesse op die Tygerbergkampus
  • Samestelling van die eksamenrooster van die FGGW en die toetsrooster van programme en departemente
  • Sekretariaat funksie en ondersteuning van program eksamenkomitees
  • Koördinering van toets- en ekasamenopsieners van die FGGW.
  • Bestuur en advies rakende verlof tot afwesigheidsaansoeke van toetse en eksamens ​Administratiewe Beampte: Eksamenkantoor 

Me Nothemba Nqayi
Tel: 021 938 9142
E-pos: nothemban@sun.ac.za​

  • Operasionele ondersteuning van die eksamenkantoor en –prosesse op die Tygerbergkampus
  • Ondersteuning aan eksterne eksaminatore (benoeming, vlugbesprekings, vergoedingseise en vertroulike verslagvorms)
  • Bestuur en advies rakende verlof tot afwesigheidsaansoeke van toetse en eksamens
  • Administrasie rakende inhandiging en druk van alle toetsvraestelle​