RDSD
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Navoringsontwikkeling en -steun

Voorgraadse Navorsing

Voorgraadse Navorsingsfonds


Die Voorgraadse Navorsingsfonds is ʼn fonds in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, spesifiek vir steun aan voorgraadse navorsing in die Fakulteit. Die Fonds is deur die Kantoor vir Voorgraadse Navorsing geadministreer, en bestaan uit drie subfondse: 

  1. Voorgraadse Navorsingspro​jekbefondsing: vir navorsingsverwante koste verbonde aan die uitvoer van voorgraadse navorsingsprojekte.
  2. Voorgraadse Kongresaanbiedingsfonds: vir voorgraadse studente om hul navorsing by nasionale of internasionale kongresse aan te bied.
  3. Voorgraadse Publikasieaansporingsfonds: om aansporing te bied vir die publikasie van voorgraadse navorsing in geakkrediteerde, portuurbeoordeelde vaktydskrifte.

 ​

Die oproep om aansoeke vir die Voorgraadse Navorsingsprojekbefondsing is nou gesluit. Die volgende oproep om aansoeke sal in September 2019 gepubliseer word, met 'n sperdatum van 1 Oktober 2019​. Verdere inligting, fondsreëls en aansoekvorms kan hier gevind word. 


Die oproep om aansoeke vir die Voorgraadse Kongresaanbiedings- en Publikasieaansporingsfonds is nou oop. Die sperdatum is 1 Oktober 2019. Verdere inligting, fondsreëls en aansoekvorms kan hier  gevind word vir die Kongresaanbiedingsfonds en hier vir die Publikasieaansporingsfonds.