RDSD
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Navoringsontwikkeling en -steun

Voorgraadse Navorsing

Voorgraadse Navorsingsfonds

Die Voorgraadse Navorsingsfonds is ʼn nuut gestigte fonds in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, spesifiek vir steun aan voorgraadse navorsing in die Fakulteit. Die Fonds sal deur die Kantoor vir Voorgraadse Navorsing geadministreer word, en bestaan uit drie subfondse:

 

  1. Voorgraadse Navorsingspro​jekbefondsing: vir navorsingsverwante koste verbonde aan die uitvoer van voorgraadse navorsingsprojekte.
  2. Voorgraadse Kongresaanbiedingsfonds: vir voorgraadse studente om hul navorsing by nasionale of internasionale kongresse aan te bied.
  3. Voorgraadse Publikasieaansporingsfonds: om aansporing te bied vir die publikasie van voorgraadse navorsing in geakkrediteerde, portuurbeoordeelde vaktydskrifte.

 ​

Die tweede oproep om aansoeke vir die Voorgraadse Navorsingsprojekbefondsing is nou gepubliseer, met ʼn sperdatum van 1 November 2018​. Verdere inligting, fondsreëls en aansoekvorms kan hier gevind word. 

Die volgende oproep om aansoeke vir die Voorgraadse Kongresaanbiedings- en Publikasieaansporingsfonds sal in April 2019 gepubliseer word, met 'n sperdatum van 1 Mei 2019. Verdere inligting, fondsreëls en aansoekvorms kan hier  gevind word vir die Kongresaanbiedingsfonds en hier vir die Publikasieaansporingsfonds.