RDSD
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Navoringsontwikkeling en -steun

Voorgraadse Navorsing

Etiekbeoordeling

COVID-19: Riglyne vir die skryf of wysiging van u navorsing tydens die embargo op aangesig navorsingsaktiwiteite​

Belangrike kennisgewing: As gevolg van die eis dat die COVID-19-pandemie op ons gesondheidsorgstelsel plaas, het die Wes-Kaapse provinsiale Departement van Gesondheid aanbeveel dat toegang tot gesondheidsorgwerkers as deelnemers aan navorsing tans beperk word. Neem dit asseblief in ag wanneer u u navorsing beplan.

Vrae Wat Dikwels Gevra Word: Algemeen (sien onder vir gereelde vrae aansiende aanlyn applikasies)

Picture1.png​​
Picture2.png

Picture2.png

Picture9.pngPicture10.png

Afrik provincial.png

Afrik translators.png


​​Afrik ethics larger study.png

Picture3.png

data samples afrik.png

data samples afrik.png

data samples afrik.png

​Vrae Wat Dikwels Gevra Word: Navigeer die aanlyn etiese​ aansoekstelsel

Afrik new applic.png

Afriak after submission.png

Afrik response to mods.png

Afrik amendment.png

Afrik progress report.png

Afrik case report.png


Voorgraadse Navorsing TUIS
Kontak Ons
------------------------------------
Nuttige Skakels
​*Belangrike Kennisgewing**
Literatuuroorsig afdelings ingesluit in protokolle wat ingedien word vir etiese hersiening, moet 'n maksimum van 3-5 bladsye wees. Literatuuroorsigte wat hierdie lengte oorskry sal terugbesorg word na applikante vir redigering voor hersiening.