RDSD
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Navoringsontwikkeling en -steun

Voorgraadse Navorsing

Etiekbeoordeling

COVID-19: Riglyne vir die skryf of wysiging van u navorsing tydens die embargo op aangesig navorsingsaktiwiteite​

Belangrike kennisgewing: As gevolg van die eis dat die COVID-19-pandemie op ons gesondheidsorgstelsel plaas, het die Wes-Kaapse provinsiale Departement van Gesondheid aanbeveel dat toegang tot gesondheidsorgwerkers as deelnemers aan navorsing tans beperk word. Neem dit asseblief in ag wanneer u u navorsing beplan.

Vrae Wat Dikwels Gevra Word: Algemeen (sien onder vir gereelde vrae aansiende aanlyn applikasies)

​​why is ethics review important Afrik.png
what informs the work Afrik.png

Picture1.png​​


Picture2.png
Picture2.png
Picture9.png
Picture10.png
​​Afrik provincial.png

Afrik translators.png
Picture3.png
data samples afrik.png
ethics secondary use Afrik.png
data samples afrik.png
Afrik ethics larger study.png
data samples afrik.png
case report ethical Afrik.png
secondary research Afrik.png

​Vrae Wat Dikwels Gevra Word: Navigeer die aanlyn etiese​ aansoekstelsel
Afrik new applic.png
Afriak after submission.png
Afrik response to mods.png
Afrik amendment.png
Afrik progress report.png
Afrik case report.png


Voorgraadse Navorsing TUIS
Kontak Ons
------------------------------------
Nuttige Skakels
​*Belangrike Kennisgewing**
Literatuuroorsig afdelings ingesluit in protokolle wat ingedien word vir etiese hersiening, moet 'n maksimum van 3-5 bladsye wees. Literatuuroorsigte wat hierdie lengte oorskry sal terugbesorg word na applikante vir redigering voor hersiening.