AAD
Welkom by Universiteit Stellenbosch

63ste Akademiese Jaardag – 21 Augustus 2019

​​

AJD-inligting

 

Die Akademiese Jaardag vind vanjaar plaas op 21 Augustus 2019​. U word uitgenooi om die vrugte van u navorsing by wyse van 'n referaat, plakkaat of uitstalling by hierdie forum aan te bied. Abstrakte mag SLEGS elektronies ingedien kan word, en die sluitingsdatum is 21 Junie 2019. Let asseblief daarop dat GEEN uitstel vir die indiening van abstrakte moontlik sal wees nie. 

Kliek hier vir die riglyne vir indiening van abstrakte, Kliek hier om u abstrak in te dien voor die sluitings datum 21 Junie 2019.

Maak asseblief seker dat u die nodige etiese goedkeuring vir u navorsing ontvang het.


Program

Die volgende parallelle sessies word aangebied op Woensdag, 21 Augustus 2019​:

  1. Aansteeklike Siektes
  2. Nie-oordraagbare Siektes
  3. Geestesgesondheid en Neurowetenskappe
  4. Geweld, Beserings, Trauma en Rehabilitasie
  5. Moeder en Kind Gesondheid
  6. Gesondheidsisteme Versterking, en
  7. Perioperatiewe Wetenskappe


Plakkaatsessie en Wetenskaplike Uitstallings

Plakkaatvoordragte sal ook onder die sewe temas hierbo aangebied word. 


Omskrywings

'n Referaat behels die mondelinge aanbieding van navorsingsdata met behulp van Powerpoint.  Elke spreker kry 10 minute vir die lesing en 5 minute vir vrae uit die gehoor.

'n Plakkaat is 'n beknopte grafiese voorstelling van navorsingsdata deur middel van geskrewe stellings, foto's, grafieke en/of tabelle.  Die grootte van die plakkaat moet nie meer as 100cm in hoogte en 90cm in breedte wees nie, en moet Portret georienteerd wees.  (Geen voorsiening word gemaak vir plakate in Landskap formaat nie)

'n Wetenskaplike uitstalling beeld 'n navorsing- en onderwysgekoppelde konsep uit deur middel van drie-dimensionele voorwerpe of dinamiese oudiovisuele materiaal, sonder dat die uitstalling beman hoef te word.​

Om te registreer kliek hier

Om jou abstrak in te dien kliek hier


Program-besonderhede


Om VPO punte vir Akademiese Jaardag 2019 te ontvang registreer by die volgende skakel:

http://aad.attrahent.com/

of skandeer die OR kode

Volg die registrasie stappe en druk u unieke strepieskode kaartjie om gedurende Akademiese Jaardag 2019 geskandeer te word.

LET WEL: Geen registrasie, geen skandering = GEEN VPO