AAD
Welkom by Universiteit Stellenbosch

65ste AKADEMIESE JAARDAG

18 - 19 AUGUSTUS 2021 (middae alleen)

​​​​​​​​​​​​​Program​

VIRTUELE KONFERENSIE​

VOORLOPIGE UITEENSETTING VAN DIE PROGRAM​


REGSTREEKSE GELEENTHEDE | VOORAF OPGENEEMDE GELEENTHEDE | REGSTREEKSE VRAAG EN ANTWOORD SESSIES | VIRTUELE PLAKKAATUITSTALLING | VIRTUELE UITSTALLINGS | TOEGANG TOT 90 DAE NÁGELEENTHEIDSESSIES​​


WOENSDAG 18 Augustus 2021

12:30‒13:00Middagete en aanlyn plakkaatbesigtiging
13:00‒13:30 Sessie 1: Dekaan se toespraak (en die oorhandiging van die HD Brede-toekennings vir TBnavorsing) Prof J Volmink
13:30‒13:35 Bekendstelling van gasspreker
13:35‒14:20
Gasspreker – Sal bevestig word
14:20‒14:30 Regstreekse vraagenantwoordsessie
14:30‒15:00 Tee, virtuele uitstalling en aanlyn plakkaatbesigtiging
15:00‒15:30 Sessie 2: Voorpuntlesing 1
15:30‒16:00Voorpuntlesing 2
16:00‒16:15Regstreekse vraagenantwoordsessie
16:15‒16:30Afsluiting​

 

DONDERDAG 19 Augustus 2021

12:30‒13:00 Middagete, virtuele uitstalling en aanlyn plakkaatbesigtiging
13:00‒13:30 Sessie 3: Voorpuntlesing 3
13:30‒14:00Voorpuntlesing 4
14:00‒14:30Voorpuntlesing 5
14:30‒14:40Regstreekse vraagenantwoordsessie
14:40‒15:00 Tee, virtuele uitstalling en aanlyn plakkaatbesigtiging
15:00‒15:30 Sessie 4: Voorpuntlesing 6
15:30‒16:00Voorpuntlesing 7
16:00‒16:15Regstreekse vraagenantwoordsessie
16:00‒16:15Vrae en afsluiting​

 

Aan die einde van elke sessie word ’n regstreekse vraag‑en‑antwoord‑sessie gehou met al die aanbieders wat beskikbaar is. 

Maak seker dat u u vrae stel!​