RDSD
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Navorsingsontwikkeling en - steun

Kontak ons

 

Algemene navrae:

Me Lauren Van Turha
Algemene Administrasie & Ontvangs
Tel: 021 938 9820
E-pos: laurenv@sun.ac.za


 

Posadres:

Posbus 241
Kaapstad
8000
Suid-Afrika

Fisiese adres:

5de Vloer, Onderwysgebou
Francie van Zijlrylaan
Parow
7500
Kaapstad
Suid-Afrika