RDSD
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Navorsingsontwikkeling- en Steun

Voorgraadse Navorsing

Befondsing

Voorgraadse Navorsingsprojekbefondsing

 

Wat behels dit?

Gedeeltelike of volle finansiële steun vir verdienstelike voorgraadse navorsingsprojekte in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) aan die Universiteit Stellenbosch. 

 

Watter bedrag word toegeken?

Navorsingstoekennings van tot R5 000 sal toegestaan word.

 

Wie kom in aanmerking?

Enige voorgraadse geregistreerde student in die FGGW wat as deel van sy/haar voorgraadse studie navorsing onderneem.

 

Hoe doen ek aansoek?

·       Voltooi die jongste weergawe van die aansoekvorm (VNP-09-2017),

·       Heg die vereiste stawende dokumente aan (bewys van registrasie en etiekgoedkeuringsbrief), en

·       Dien een gedrukte en een elektroniese afskrif in by Debbie Marais (debbiem@sun.ac.za) van die Voorgraadse Navorsingskantoor in die Afdeling Navorsingsontwikkeling en -steun van die FGGW op Tygerberg-kampus.

 

Hoe word toekennings gemaak?

Slegs getikte, volledige aansoeke op die mees onlangse aansoekvorm sal oorweeg word. Toekennings sal gemaak word:

·       op 'n mededingende grondslag en volgens die riglyne;

·       op grond van meriete; en

·       na gelang van die beskikbare begroting.

 

Wanneer sluit aansoeke?

Die sperdatum vir die eerste rondte aansoeke is 1 April. Die sperdatum vir die tweede rondte aansoeke is 1 November. Aansoeke wat ná hierdie datum ontvang word, sal nie oorweeg word nie.
 

Wie kan ek kontak vir verdere inligting?

Vir fondsreëls en -riglyne sowel as aansoekvorms, kontak Debbie Marais, Hoof: Voorgraadse Navorsing, Navorsingsontwikkeling en -steun, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. E-pos: debbiem@sun.ac.za. Tel: 021 938 9181.
Voorgraadse Navorsing TUIS
Kontak ons
------------------------------------
Nuttige Skakels
 
Voorgraadse Navorsingsprojekbefondsing  fondsreëls en aansoekvorms: 

» Rules (English)​​​

» Reëls (Afrikaans)

» Application form (English)​​

» Aan​soekvorm (Afrikaans)​​

» Progress Report (English)

» Vorderingsverslag (Afrikaans)