RDSD
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Navorsings- en Internasionaliseringsontwikkeling en -Steun (NIOS)

Die FGGW se afdeling vir Navorsings- en Internasionaliseringsontwikkeling en -Steun (NIOS) is werksaam onder leierskap van P​rof Nico Gey van Pittius, Visedekaan van Navorsing en Internasionalisering. Die doel van die Afdeling Navorsingsontwikkeling en -steun is om ʼn vriendelike, professionele en doeltreffende diens vir die bevordering van navorsing in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe te bied. Die Navorsings- en Internasionaliseringsontwikkeling en -Steun kantore voorsien in die navorsings-, befondsings- en etiekverwante behoeftes van Fakulteitspersoneel en nagraadse en voorgraadse studente. Navorsings- en Internasionaliseringsontwikkeling en -Steun bestaan uit sewe kantore: die Kantoor vir Navorsingskapasiteitsbou en -befondsing, die Tygerberg Doktorale Kantoor, die Kantoor vir Kliniese Assistent-Navorsing, die Kantoor vir Voorgraadse Navorsing, die Kantoor vir Gesondheidsnavorsingsetiek, die Diere Navorsingseenheid, en Tygerberg Internasionaal. Die eenheid werk ook nou saam met die Kantoor vir Navorsingstoekenningbestuur.

Breë gebiede van navorsingsontwikkeling en -steun wat deur die afdeling gedek word, sluit die volgende in: die ontwikkeling en versterking van navorsingskapasiteit onder personeel en studente; die koördinering van navorsingsbefondsingsaansoeke en -toekennings van die US en nasionale en internasionale befondsingsliggame; en nakoming van regulerende vereistes soos die etiekgoedkeuring van navorsingsprotokols. Die afdeling Navorsings- en Internasionaliseringsontwikkeling en -steun handhaaf ook noue bande met die Afdeling Navorsingsontwikkeling op die Stellenbosch kampus met die hantering van etlike navorsingsverwante kwessies. 

Klik hier om die organogram af te laai

​​​