RDSD
Welkom by Universiteit Stellenbosch

NIOS | Tygerberg Doktorale Kantoor – Ontmoet die Span

Alle FGGW doktorale navrae is welkom by tyg-phd@sun.ac.za

Instap besoeke welkom, Maandae, Woensdae en Vrydae van 9vm tot twaalfuur
Kantoor 1073, eerste vloer, Kliniese Gebou, Tygerberg kampus

 

Me Brigitta Kepkey

PhD Programondersteuning
Skakeling met komitee sekretarisse
Akademiese omgewings - namiddag afsprake

+27 21 938 9813

E-pos​ tyg-phd@sun.ac.za

 

Me Chloë Krieger

Gegradueerde intern+27 21 938 9811

Epos chloek@sun.ac.za

 

Me Chanelle Windvogel (deeltyds)

Eksaminering van navorsingsmeesters
Predoktorale Kortkursus steun

 

+27 21 938 9451

E-pos​​ chaneller@sun.ac.za

 

Dr Marifa Muchemwa (ad hoc)

Institusionele data


 

+27 21 938 9909

E-pos​ muchemwam@sun.ac.za

 

Dr Liela Groenew​ald

Hoof: Tygerberg Doktorale Kantoor
Sameroeper: Predoktorale Kortkursus
Sekretaris: Komitee vir Nagraadse Navorsing

+27 21 938 9813

E-pos​