Business Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Algemene Finansiële Bestuur

​​​​​​​

Die Afdeling Besigheidsbestuur moet deur middel van vernuwende, toekomsgerigte ondersteuningsmeganismes 'n Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe opbou wat operasioneel en finansieel volhoubaar is. Dit sluit die volgende in:

 

 • Verskaf flink, akkurate inligting aan sleutelbelanghebbendes; en beskerm terselfdertyd Universiteitsbates, reëel sowel as ontasbaar, en verseker dat aan Universiteitsbeleide en ‑prosedures voldoen word.
 • Funksioneer as onontbeerlike vennoot in aangeleenthede wat ekonomiese, finansiële en fidusiêre insette en kundigheid verg.
 • Bedien die Fakulteit van raad oor beleid en prosedures.
 • Bestuur die Finansies diensvlak ooreenkoms
 • Hoof begroting finansiële bestuur
  • Jaarlikse begroting toekenning
  • Bestuur van onderriggelde
  • Strategiese toekennings
  • Geïntegreerde begroting rapportering
  • Fakulteit beleggingsbestuur
 • Bestuur en oorsig van die Departement Hoër Onderwys en Opleiding se Kliniese Opleiding toekenning
 • Bate bestuur
 • Kortkursus finansiële oorsig​


Personeellede in die Kantoor vir Algemene Finansiële Bestuur:​

​​
Stefan Engelbrecht​​​

Adjunkdirekteur: Besigheidsbestuur

Stefan Engelbrecht

+27 21 938 9939

​​​Stuur e-pos


Darius Rhoda​​​

Finansiële Beampte: Besigheidsbestuur

Darius Rhoda

+27 21 938 9187

​​​Stuur e-pos


Given Nkuna​​​

Senior Administratiewe Beampte

Given Nkuna

+27 21 938 9479

​​​Stuur e-pos


Pruniel Thornes​​​

Senior Administratiewe Beampte

Pruniel Thornes

+27 21 ​938 9848​

​​​Stuur e-pos

​​​​​​​​​