RDSD
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Navorsingsontwikkeling- en steun

Voorgraadse Navorsing

Befondsing

Voorgraadse Kongresaanbiedingsfonds 

Wat behels dit?

Gedeeltelike of volle finansiering vir voorgraadse studente om navorsing wat hulle as deel van hulle geregistreerde studie in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe onderneem het, by akademiese konferensies aan te bied.

 

Watter bedrag word toegeken?

Toekennings van tot R10,000 sal toegestaan word.

 

Wie kom in aanmerking?

Enige voorgraadse geregistreerde student in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) wat graag 'n konferensie wil bywoon om die resultate aan te bied van navorsing wat hy/sy as deel van voorgraadse studie in die FGGW onderneem het.

 

Hoe doen ek aansoek?

·     Voltooi die jongste weergawe van die aansoekvorm (FVK-08-2015).

·     Heg die vereiste stawende dokumente aan (bewys van registrasie, etiekgoedkeuringsbrief, amptelike konferensieaankondiging, konferensieprogram, bewys van aanvaarding van opsomming, skriftelike bewys van konferensieregistrasiefooie).

·     Dien een gedrukte en een elektroniese afskrif in by Debbie Marais (debbiem@sun.ac.za) van die Voorgraadse Navorsingskantoor in die Afdeling Navorsingsontwikkeling en -steun, Tygerberg.

 

Hoe word toekennings gemaak?

Slegs getikte, volledige aansoeke op die mees onlangse aansoekvorm sal oorweeg word.

Toekennings sal gemaak word:

  • op 'n mededingende grondslag en volgens die riglyne,
  • op grond van meriete, en
  • na gelang van die beskikbare begroting.

 

Wanneer sluit aansoeke?

​Die sperdatum vir die eerste rondte aansoeke is 1 Mei. Die sperdatum vir die tweede rondte aansoeke is 1 Oktober. Aansoeke wat ná hierdie datum ontvang word, sal nie oorweeg word nie. 


Wie kan ek kontak vir verdere inligting? 

Vir fondsreëls en -riglyne sowel as aansoekvorms, kontak Debbie Marais, Hoof: Voorgraadse Navorsing, Navorsingontwikkeling en -steun, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. E-pos: debbiem@sun.ac.za. Tel: 021 938 9181. 


Voorgraadse Navorsing TUIS
Kontak ons
------------------------------------
Nuttige Skakels