Registrar's Division
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Welkom by die

Registrateurs se

Verantwoordelikheidsentrum


Die VS verseker dat kritieke prosesse volgehou word om aan 'n reeks statutêre en kontraktuele vereistes te voldoen, terwyl professionele en diensgeoriënteerde akademiese administrasie, studenteondersteuning, oorsig-funksie ondersteuning, en regsdienste aan die universiteit se interne en eksterne belanghebbendes verskaf word.

Die VS bestaan uit die drie sentrums vir studenteadministrasie op onderskeidelik die Bellvillepark-, Stellenbosch- en Tygerbergkampusse, Aansoeke, Studenteakkomodasie en Kliëntediens (ASACS), Studente-inligtingstelselondersteuning, Oorsigfunksie-ondersteuning en Regsdienste.​

2024 Almanak​ | Statuut | Beleide en Regulasies​ | ​2024 Kwartaal en eksamendatums

2024 Registrasie (nuwe en terugkerende studente)​  
  
Description
  
  
  
  
BestuurspanOffice of the Registrar
Kantoor van die RegistrateurIn page navigation
Akademiese administrasie (Stellenboschkampus)Academic Administration (Stellenbosch Campus)
Akademiese administrasie (Stellenboschkampus)In page navigation
Akademiese administrasie (Bellvilleparkkampus)Akademiese administrasie (Bellvilleparkkampus)
Akademiese administrasie (Bellvilleparkkampus)New tab
  
  
Description
  
  
  
  
Akademiese administrasie (Tygerbergkampus)Akademiese administrasie (Tygerbergkampus)
Akademiese administrasie (Tygerbergkampus)New tab
RegsdiensteUS Regsdienste en Statutêre Voldoening
US Regsdienste en Statutêre VoldoeningNew tab
Steun vir OorsigfunksieSteun vir Statutêre Oorsigfunksie
Steun vir Statutêre OorsigfunksieIn page navigation