Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Departemente, Skole, Sentrums & Institute


Departemente 

Voorsitter:

Prof Christo Boshoff

Tel: +27 21 808 2735
Stuur e-pos

Ondernemingsbestuur Webblad


Voorsitter:

Prof Ada Jansen

Tel: 021 808 2723
Stuur e-pos

Ekonomie Webblad

Voorsitter:

Prof Aletta Odendaal

Tel: 021 808 3001
Stuur e-pos

Bedfrysielkunde Webblad


Voorsitter:

Prof Stephan Visagie

Tel: 021 808 2254
Stuur e-pos

Logistiek Webblad


Voorsitter:

Prof Paul Mostert

Tel: 021 808 3536
Stuur e-pos

Statistiek & Aktuariёle Wetenskap Webblad

Skole

Skool vir Publieke Leierskap (SPL)

Direkteur:

Prof Zwelinzima Ndevu  

Tel: 021 918 4129
Stuur e-pos

SPL Webblad

Skool vir Rekeningkunde

Direkteur:

Prof Pieter von Wielligh
Tel: 021 808 3486
Stuur e-pos

Skool vir Rekeningkunde Webblad


US Bestuurskool (USB)

ProfPietNaude.jpgDirekteur:

Prof Mark Smith

Tel: 021 918 4288
Stuur e-pos

USB Webblad 

Sentrums & Institute 

Afrika Sentrum vir MIV-/Vigsbestuur

Direkteur:

Mev Vuyiseka Dubula-Majola

Tel: 021 808 3921

Stuur e-pos

Afrika Sentrum vir MIV-/Vigsbestuur Webblad

Buro vir Ekonomiese Ondersoek (BER)

Direkteur:

Prof Johann Kirsten

Tel: 021 887 2810

Stuur e-pos

BER Webblad


Direkteur:

Dr Morné Mostert

Tel: 021 918 4145

Stuur e-pos

Instituut vir Toekomsnavorsing


Sentrum vir Statistiese Konsultasie

Direkteur:

Prof Martin Kidd

Tel: 021 808 2561

Stuur e-pos

Sentrum vir Statistiese Konsultasie Webblad

Sentrums deur USB gehuisves

in vennootskap met SPL

Afrika Sentrum vir Dispuutbeslegting
Sentrum vir Korporatiewe Bestuur in Afrika

Volhoubaarheidsinstituut


​​​