Statistics and Actuarial Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​’n Inligtingsera

Tans onder akkreditasie assessering met SAQA, 'n nuwe B.DatSci (Baccalareus in Datawetenskap) sal aangebied word vanaf 2021. Klik hier om meer inligting te kry. Die graad is reeds suksesvol geakkrediteer deur die Raad op Hoёr Onderwys (CHE).

Studente kan sedert 2019 reeds registreer vir BCom (Wiskundige Wetenskappe) met fokus Data Wetenskap. Volg die skakels hierbo onder Programme, Nagraadse studies in Wiskundige Statistiek om meer inligting te kry.

’n Mens kan vandag enige artikel in die media lees en kort voor lank sal iemand iewers numeriese gegewens rapporteer. Moderne tegnologie genereer groot volumes data en inligting oor enigiets onder die son; dus word toenemend staat gemaak op goed opgeleide beroepslui om dit te ontleed. Hulle interpreteer die resultate van die ontledings en die insigte wat daaruit voortvloei, maak beter besluitneming oor belangrike sake moontlik.

Die kursusse wat deur die Departement Statistiek en Aktuariёle Wetenskap van die Universiteit Stellenbosch aangebied word, is ontwerp om die skaars vaardighede wat hierdie beroepslui benodig, te ontwikkel. Voornemende studente kan uit ’naantal graadprogramme kies wat tot beroepe in onder meer Statistiek, Aktuariёle Wetenskap en Finansiёle Risikobestuur lei.

 

gebou-pic2.PNG 

 

 

Ons nuutste Nuusbrief

Newsletter2020-1.JPG

YouTube video (BDatSci onderworpe SAQA goedkeuring)

 


 

Volgende seminaar lesing:

16 Okt 2020 on TEAMS or Zoom (Link to follow)

Musa Malwandla (Differential Capital, Johannesburg): Issues in consumer credit risk: from regulatory capital to economic value


Join Microsoft Teams Meeting

Gaan na die seminaar-reeks hier.