Statistics and Actuarial Science
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​’n Inligtingsera

Die nuwe B.DatSci (Baccalareus in Datawetenskap) word aangebied sedert 2021. In 2022 word die tweede kohort ingeneem. Klik hier om meer inligting te kry oor die graad.

Studente kan ook sedert 2019 registreer vir BCom (Wiskundige Wetenskappe) met fokusare Data Wetenskap. Volg die skakels hierbo onder Programme, Nagraadse studies in Wiskundige Statistiek om meer inligting te kry.

’n​ Mens kan vandag enige artikel in die media lees en kort voor lank sal iemand iewers numeriese gegewens rapporteer. Moderne tegnologie genereer groot volumes data en inligting oor enigiets onder die son; dus word toenemend staat gemaak op goed opgeleide beroepslui om dit te ontleed. Hulle interpreteer die resultate van die ontledings en die insigte wat daaruit voortvloei, maak beter besluitneming oor belangrike sake moontlik.

Die kursusse wat deur die Departement Statistiek en Aktuariёle Wetenskap van die Universiteit Stellenbosch aangebied word, is ontwerp om die skaars vaardighede wat hierdie beroepslui benodig, te ontwikkel. Voornemende studente kan uit ’naantal graadprogramme kies wat tot beroepe in onder meer Statistiek, Aktuariёle Wetenskap en Finansiёle Risikobestuur lei.

​Volg hierdie skakel na die Departement se OPEDAG webtuiste:

Statistics and Actuarial Science | Stellenbosch University Open Day

Vir die in-persoon opedag op 14 Mei, neem asseblief kennis dat Aktuariele Wetnskap sessies vind plaas om 9:30 en 11:00, die BDatSci sessie om 9:00 en 11:30 en dan (Wiskundige) Statistiek en Finansiele Risikobestuur sessies om 13:30 en 14:00.

 

​ 

 Ons nuutste nuusbrief

​(AUG 2022)

Newsletter2021-2.JPG 


YouTube video (BDatSci)​

  

VOLGENDE SEMINAAR LESING

30 September​ 2022

​Dino Michael (Deloitte & Touche, Midrand)

Time-series forecasting to predict real estate demand​


Click here to join the meeting​​

​​Gaan na die seminaar-reeks hier.