Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Geleentehede vir EBW studente

​​​​​​​​

Teikengroep Beskrywing Geleentheid datum Sperdatum Inligting
Alle studente MatiesCareers Portal

Die loopbaanportaal MatiesCareers skakel US-studente met sowel die Eenheid as werwers wat in afgestudeerdes belangstel. Die portaal gee jou as ʼn student die geleentheid om jou CV daarop te laai en toegang tot loopbaangeleenthede te verkry, te registreer vir werksessies en inligting oor geleenthede en aktiwiteite te ontvang, terwyl besighede en werwers die databasis van kandidate kan bekyk en poste-advertensies daar kan plaas.

Klik hier om te registreer of by MatiesCareers in te teken.

Kontak die Eenheid gerus vir meer inligting by careerservice@sun.ac.za of 021 808 3568.

Alle studente Beurse en Lenings Lees meer

2de jaar, 3de jaar of nagraads

Voorkeur studierigtings:

 • Baccalaureus in Handel in Logistiek
 • Diploma in Logistieke Bestuur
 • Baccalaureus in Handel in Vervoerekonomie
 • Baccalaureus in Handel in Rekeningkunde
 • Baccalaureus in Handel in Finansiële Bestuur
 • Baccalaureus in Handel in Inligtingstelsels
Beursgeleentheid 31 Oktober 2022 Laai aansoekvorm af

Studente wat hul voorgraadse graad teen Desember 2022 voltooi

Studente in die volgende studierigtings:

 • Baccalaureus in Handel in Logistiek
 • Diploma in Logistieke Bestuur
 • Baccalaureus in Handel in Vervoerekonomie
Graduandi program 2023

Lees meer of kontak Nicolize Coetzee vir meer inligting.

Toepaslike kursusse wat oorweeg sal word:

 • BCom Datawetenskap
 • BComHons Wiskundige Statistiek - Fokus op Datawetenskap

Aansoekvereistes:

 • Die aansoeker moes alle kursusmodules tot op datum suksesvol voltooi het. .
 • Moet 'n finalejaarstudent in 2023 wees.
Beursgeleentheid 18 November 2022

Die Besigheidsintelligensie (BI)-afdeling van die Digicall Groep kondig met trots aan dat ons 'n beursgeleentheid vir 'n uitgesoekte groep, of suksesvol geselekteerde student/s, vir die finale jaar van hul kwalifikasie gaan bied.

Die beurs behels betaling vir die student se finale jaar van studie op voorwaarde dat die student die finale jaar van hul kwalifikasie en een jaar se diens as 'n BI-gegradueerde in Opleiding, by Digicall in die BI-departement, suksesvol voltooi.

Indien jy belangstel, doen asseblief aansoek deur die volgende dokumentasie te stuur aan: Elda Meyer – elda.meyer@digicallgroup.co.za.

 • CV
 • Nuutste akademiese rekord

Vir meer inligting oor die Digicall-groep en spesifiek oor die dienste wat deur die BI-afdeling aangebied word, sien asseblief die aangehegte brosjure.

Toepaslike kursusse wat oorweeg word:

 • Rekeningkunde

Studente wie suksesvol hul 1ste, 2de of 3de jaar van studies voltooi het met 'n goeie akademiese rekord.

Beursgeleentheid 30 November 2022

Laai strooibiljet af

Eerste of tweedejaar BRekeningkunde studente

Beursgeleentheid 15 Desember 2022

Meer inligting oor die beurs en MAD Leadership Foundation kan by die volgende skakel gevind word: https://madleadership.org/femef-mike-ilsley-memorial-scholarship/

Toepaslike kursusse wat oorweeg word:

 • • Menslike hulpbronne
 • • Entrepreneurskap
 • • Bemarking
 • • Finansies

Eksklusief oop vir SLEGS inwoners van die Wes-Kaap

Beursgeleentheid 31 Januarie 2023

Vir bykomende inligting e-pos studywithgrandwest@suninternational.com.

Alle studente IsiXhosa 123 Lees meer
Alle studente Gaan op 'n semesteruitruiling

Aansoeke vir die eerste semester van 2023: 15 Augustus 2023

Aansoek vir die tweede semester van 2023: 13 March 2023

BCom Internasionale Besigheid: Verwys asseblief na die internal BCom IB webtuiste.

Lees meer
Alle studente Matie Buddy Program

Dit is nie altyd maklik om van 'n bekende omgewing na 'n nuwe land met nuwe mense en nuwe kulture te beweeg nie. Ons Matie Buddy-program bied internasionale studente die geleentheid om met 'n plaaslike student kontak te maak nog voordat hulle in Suid-Afrika aankom. Dit sal hulle help om in die lewe by die Universiteit Stellenbosch te vestig.

Lees meer

​​​