Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Befondsingsprojekte

Die Van der Sterr veldtog bied aan u ’n geleentheid om deel te neem aan die opwindende en verdienstelike herontwikkeling van die Van der Sterr-gebou na die verwoestende brand in 2015. Vind hier meer uit van die projek en hoe u of u firma in vennootskap met die Fakulteit kan tree om die doelwitte te bereik. 

Projek Zero is ’n inisiatief wat ten doel het om die studiekoste by Stellenbosch Universiteit tot nul te verminder. Saam met die Universiteit se werwings- en merietebeurse, dek Projek Zero beurse die klasgelde, verblyf en lewenskostes van verdienstelike studente. Vind hier meer uit oor die projek en hoe u kan help om ’n verskil te maak.

Photos_Funding_Projects_Afr.png