Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Vir Personeel

Buitengewone aanstellings​​

Gebruik hierdie skakel vir toegang tot 'n lys buitengewone professore en medeprofessore, buitengewone senior dosente en dosente asook ereprofessore by die Fakuleit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe.


EBW-dokumente op Sharepoint

Gebruik hierdie skakel vir toegang na fakulteitsdokumente soos jaarboekinligting, beleid rakende nagraadse studente en gelde, akademiese programinligting, inligting vir departementele voorsitters, ens.

Kliek op die skakel. Verstrek u stb\gebruikersnaam by "username", asook u gewone wagwoord


Na webportaal vir personeel​​​​