Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Vir Personeel

Buitengewone aanstellings

Gebruik hierdie skakel vir toegang tot 'n lys buitengewone professore en medeprofessore, buitengewone senior dosente en dosente asook ereprofessore by die Fakuleit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe.


EBW-dokumente op Sharepoint

Gebruik hierdie skakel vir toegang na fakulteitsdokumente soos jaarboekinligting, beleid rakende nagraadse studente en gelde, akademiese programinligting, inligting vir departementele voorsitters, ens.

Kliek op die skakel. Verstrek u stb\gebruikersnaam by "username", asook u gewone wagwoord


Na webportaal vir personeel​​​​