Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Jaarverslag


Die Fakulteit se jaarverslag word ingesluit by die Universiteit Stellenbosch se Geïntegreerde Jaarverslag, wat die volle omvang van die Universiteit se werksaamhede gedurende die verslagtydperk dek. 

Laai US se jongste (2018) Geïntegreerde Jaarverslag af​. (Die Fakulteit se verslag is op bladsy 80.)