Economic and Management Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Alumni

​Indien jy 'n graad in die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe behaal het, is jy deel van die Fakulteit se alumni-gemeenskap. Die Fakulteit, in samewerking met US se Alumni-kantoor, wil graag kontak met ons oudstudente behou deur middel van ons e-nuusbrief en jaarlikse funksies.

Ons verwelkom nie net jou terugvoer oor hierdie geleenthede nie, maar verneem ook graag van jou loopbaan en prestasies. Kontak die Fakulteit by rbeukes@sun.ac.za


 

Gebeure: Alumni-Klasdag

Die Fakulteit kon nie die gewilde jaarlikse alumni-geleentheid in Desember 2020 hou nie as gevolg van Covid-19-beperkings. Sodra dit moontlik is om toekomstige funksies te organiseer, sal alumni in kennis gestel word.