​​​​Uitstaande studiegeld

Kandidate met uitstaande studiegeld is onderworpe aan die volgende:

Die koker wat die kandidaat by die plegtigheid sal ontvang, sal nie die amptelike graaddokumente bevat nie, maar ’n rekening vir die uitstaande bedrag, sowel as ’n brief wat versoek dat dit vereffen word.

Om die Universiteit in staat te stel om kandidate se graaddokumente by die plegtigheid aan hulle te oorhandig, moet kandidate met die oog op die plegtighede van Maart 2021 enige uitstaande bedrae voor 12:00 op Maandag 15 Maart 2021 vereffen. Kontak Studentegelde gerus by 021 808 4521/4913 of studentaccounts@sun.ac.za om ’n reëling te tref.

Raadpleeg asseblief die gradeplegtigheidswebblad​ vir bykomende en bygewerkte inligting.