Medicine and Health Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​Gelykheidskampioene​

Rolle en funksies van GK's

 

Hulle spesifieke rolle en funksies is:

  • Om veilige ruimtes te skep waar daar met empatie en begrip na alle stemme geluister sal word;
  • Om die ontluikende temas en ander kwessies wat geopper word, saam te vat en, met inagmening van die beginsel van anonimiteit, dit aan die Dekaan oor te dra;
  • Om, waar dit gepas sou wees, aanbevelings te doen;
  • Om 'n geleentheid en 'n ruimte te skep waarbinne studente en personeel hulle bekommernisse kan uitspreek en waarbinne verskeie opsies oorweeg kan word om hierdie kwellings aan te spreek;
  • Om leiding te verskaf aan lede van die Tygerberg-gemeenskap oor waar hulle verdere bystand van die US kan kry. Die GKs sal dus dien as 'n bron van verwysingsopsies; en
  • Om, waar dit gepas sou wees om dit te doen, te bemiddel in sekere dispute of om te help om konflik te besleg.

 

Die GKs sal toegang hê tot die nodige ondersteuningstrukture en kapasiteitsbougeleenthede om te sorg dat hulle vermoëns verder ontwikkel word om opreg te wees, in staat daartoe te wees om nie 'n oordeel te vel nie en bewus te wees van hulle eie vooroordele en partydigheid.