Medicine and Health Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​Meer oor o​​​​ns

​Die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) is een van tien fakulteite aan die Universiteit Stellenbosch (US). Die Fakulteit se oorkoepelende doelwit is om toekomstige gesondheidsberoepslui op te lewer wat deur middel van innovasie en leierskap gesondheid sal bevorder, siekte sal voorkom en optimale gesondheidsorg sal voorsien.

Ons Fakulteit is verbind tot die skep van ’n leef- en leergemeenskap waarin vakkundigheid floreer, menseregte waardeer en beskerm word, en die hoogste standaarde van professionaliteit geld.

Die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) is in 1956 gestig en het sedertdien in een van die voorste fakulteite vir gesondheidswetenskappe in Afrika ontwikkel.  Dit het 'n diverse studentekorps van sowat 5 000 studente, wat vir vyf voorgraadse programme (MB,ChB, Fisioterapie, Arbeidsterapie, Dieetkunde, Spraak-Taal- en Gehoorterapie en Verpleeg- en Verloskunde) en 80 nagraadse programme ingeskryf is. Die Fakulteit se personeel het meer as 1 600 individue in diens van die Universiteit Stellenbosch (US), die Wes-Kaapse regering en ander vennootwerkgewers.

Die FGGW is 'n selfgedrewe sentrum van uitnemendheid op vele gebiede, en het al as wegspringplek vir 'n hele aantal baanbrekersinisiatiewe gedien. Die Fakulteit is allerweë bekend vir sy wêreldklasnavorsing oor prioriteitstoestande in Afrika, soos TB, MIV/vigs en neuro-psigiatriese versteurings.

Die FGGW is die tuiste van toonaangewende navorsingsentiteite, waaronder die DWT/NNS Sentrum van Uitnemendheid vir Biomediese Tuberkulosenavorsing, die Desmond Tutu TB-sentrum, die MNR Sentrum vir Tuberkulose Navorsing en die US / UK MNR Eenheid vir Risiko en Veerkragtigheid in Geestesversteurings. 

Die Fakulteit beywer hom daadwerklik vir die omskakeling van navorsing in gesondheidsorgpraktyk en -beleid. 

Die hoë suksessyfers van die Fakulteit se studente kan toegeskryf word aan die sterk klem op die gehalte van onderrig en leer, met inbegrip van doeltreffende studentesteundienste. Die Ukwanda Landelike Kliniese Skool, een van die Fakulteit se unieke onderrig-innovasies, bevorder landelike en distriksgebaseerde opleiding van gesondheidsberoepslui, en stel hulle in staat om doeltreffend op die eiesoortige behoeftes van landelike en diensarm gemeenskappe te reageer.


Ons kampus

​​​​​Die Fakulteit is langs Tygerberg Akademiese Hospitaal op die Universiteit se Tygerbergkampus geleë. Openbare vervoergeriewe is digby, en die hoofkampus op Stellenbosch (30 minute weg per pad), die Universiteit Stellenbosch Bestuurskool (10 minute weg), Kaapstad (20 minute weg) en die Kaapstadse Internasionale Lughawe (10 minute weg) is alles binne maklike bereik.

Die kampusfasiliteite, wat alles in 'n sekuriteitsomgewing geleë is, is uitstekend. Dít sluit in laboratoriums, 'n biblioteek, 'n rekenaarsentrum, 'n kliniese-vaardigheidsentrum, studentekoshuise, sportvelde, verblyf vir internasionale studente en 'n studentesentrum. Die studentesentrum bestaan onder meer uit 'n kafeteria, ons Kampusgesondheidsdienste en 'n goed toegeruste gimnasium, en natuurlik ook die TygerVista-gastehuis vir besoekers.​


​​