Medicine and Health Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Menslike Hulpbronne

Menslike Hulpbronne fokus op die volgende areas:

 • Aanstellings
 • Vergoeding / Salarisse
 • Diversiteitsontwikkeling
 • Diensvoorwaardes
 • Sekretariaat vir Aanstellingskomitees (senaat)
 • Prestasiekontrakte / werksooreenkomste
 • Instandhouding van personeellyste, -datavaslegging (alle)
 • Sekretariaat vir komitee insake buitewerk
 • Posevaluerings
 • Bevorderingsproses
 • Vergoedingsaanpassings
 • Diensbillikheid / Arbeidsbetrekkinge
 • Diverse Betalings
 • Uitdienstrede


Personeel:

​​Menslike Hulpbronpraktisyn:
Me Fawzia Allie
Tel: 021 938 9674
Faks: 021 932 9266
E-pos: fawzia@sun.ac.za
Menslike Hulpbronpraktisyn:
Me Fides Claassens
Tel: 021 938 9670
Faks: 021 932 9266
E-pos: fides@sun.ac.za

 

Sekretaresse:
Me Lucinda Alexander
Tel: 021 938 9636
Faks: 021 932 9266
E-pos: lalexander@sun.ac.za