Medicine and Health Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Menslike Hulpbronne

​​​​​Menslike Hulpbronne fokus op die volgende areas:

 • Aanstellings
 • Vergoeding / Salarisse
 • Diversiteitsontwikkeling
 • Diensvoorwaardes
 • Sekretariaat vir Aanstellingskomitees (senaat)
 • Prestasiekontrakte / werksooreenkomste
 • Instandhouding van personeellyste, -datavaslegging (alle)
 • Sekretariaat vir komitee insake buitewerk
 • Posevaluerings
 • Bevorderingsproses
 • Vergoedingsaanpassings
 • Diensbillikheid / Arbeidsbetrekkinge
 • Diverse Betalings
 • Uitdienstrede


Perso​​​neel​

Fawzia Allie​​​

Menslike Hulpbronpraktisyn

Me Fawzia Allie​

+27 938 9674​

+27 932 9266​

​​​Stuur e-pos

Verantwoordelik vir:

 • Mediese Beelding en Kliniese Onkologie
 • ​​Pediatrie en Kindergesondheid
 • Sportwetenskappe
 • Chirurgiese Wetenskappe​
Fides Claassens​​​

Menslike Hulpbronpraktisyn

Me Fides Claassens​

+27 938 9670​

+27 932 9266​

​​​Stuur e-pos

Verantwoordelik vir:

 • Anestesiologie en Kritieke Sorg
 • Biomediese Wetenskappe
 • Globale Gesondheid
 • Verpleeg- en Verloskunde
 • Verloskunde en Ginekologie
 • Patologie

Administratiewe beamptes

 • Ronelia Julius
 • Lucinda Alexander
 • Vinolia Morara​