Medicine and Health Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Dienste

​​​​​​​​​​​
​Algemene kontakbesonderhe​​​de:


Posadres:
Posbus 241
Kaapstad
8000
Suid-Afrika

Tel: +27 21 938 9111

​​​


Fisiese adres:

Francie van Zijl-rylaan
Tygerberg
7505
Kaapstad
Suid-Afrika