Medicine and Health Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​Gelykheidskampioene

​​

Die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe is, soos wat dit duidelik gestel word in die Strategiese Plan 2013-2018, verbind tot die bevordering van 'n mensgerigte institusionele kultuur "waarin persoonlike ontwikkeling, gesondheid en welwees, diversiteit, inklusiwiteit, gelykheid en ander menseregte kan gedy".

Ons fakulteit streef daarna om 'n verwelkomende omgewing te wees waar almal ten alle tye met respek en waardigheid behandel word.

Met hierdie doel voor oë het ons 'n paar individue gekies om as Gelykheidskampioene (GKs) te dien. Die rol van hierdie GKs is om te help om 'veilige ruimtes' op kampus te skep waar studente en personeel kan praat oor hulle kwellings, en hul ervarings van onregverdige of onbillike behandeling, hetsy werklik of so beleef.

Hierdie ruimtes sal bydra tot die ontwikkeling van die universiteit se vermoë om 'n denkende omgewing te wees waar die sleutelemente die gehalte van aandag en luistervermoë, ondersteun deur respek en ware belangstelling, is.

 

"W​hen the physical environment affirms our importance we think more deeply and clearly"(Nancy Kline, 1999: Time to Think.)

 

Die oorkoepelende doelwit is vir ons om die visie van 'n regverdige, billike, gelyke, veilige en gesonde omgewing te realiseer. Hierdie visie strook met die Grondwet van Suid-Afrika en met die Institusionele Voorneme en Strategie van die Universiteit Stellenbosch en die strategiese plan van die FGGW. Die GKs sal gelei word deur die beginsels in hierdie dokumente.

Enige interaksie met studente en personeellede sal onderskraag word deur die waardes van vertroulikheid, neutraliteit, respek en toeganklikheid.