Medicine and Health Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Gelykheidskampioene

​Ontmoet ons GKs

 

​​​
Me Farah Fredericks

Tel: +27 21 938 9379
E-pos: farah@sun.ac.za
Kamer1040, Kliniese Gebou

Farah Fredericks is sedert 2010 betrokke by die werwing, keuring en ondersteuning van studente in die Fakulteit. In 2016 is sy in haar huidige pos as Adjunkregistrateur en die Hoof van die Sentrum vir Studente Administrasie (Tygerbergkampus) aangestel. Sy fokus op die ontwikkeling en implementering van strategieë wat studente se ervaring van die Universiteit kan verbeter, is gedrewe om gelykheid by die instelling te bewerkstellig en bevorder toegang vir persone uit agtergeblewe gemeenskappe. Sy het beide haar BA- en-Honneurs-grade in Sielkunde by die Universiteit Stellenbosch verwerf en glo dat individue se unieke vaardighede gebruik moet word om uitstekende resultate te kry. 


Dr Laila Asmal

Tel: + 27 21 938 9623
E-pos: laila@sun.ac.za
Kamer 2010, Kliniese Gebou

Laila Asmal het haar as mediese dokter by die Universiteit van Kaapstad bekwaam voor sy in 2008 by die Universiteit Stellenbosch aangesluit het. Sy is 'n senior dosent in die Departement Psigiatrie en bestuur die neuropsigiatriediens by Tygerberg Hospitaal. Sy het onlangs haar PhD voltooi en is nouliks betrokke by navorsing oor skisofrenie. Sy meen dit is 'n universiteit se primêre taak om mensekennis te verdiep – van die wêreld om ons, onsself en van burgerskap.


Dr Gerald Maarman

Tel: + 27 21 938 9141
E-mail: gmaarman@sun.ac.za
Kamer TKL 0070A, Kliniese Gebou

Gerald Maarman, is gesamentlik aangestel by die Desmond Tutu-tuberkulosesentrum (DTTC) as 'n navorsingsbestuurder en as hoofnavorser in die Departement Biomediese Wetenskappe (ekspirimentele kardio-beskermingsnavorsing). In sy vrye tyd is hy 'n motiveringspreker en betrokke by jeug-en-gemeenskapsprojekte. Hy is 'n Gospelsanger en komponis en hou van draf en stiltetyd in plekke met baie bome. Gerald geniet kreatiewe skryfwerk (poësie en teater) en reis gereeld regoor die wêreld waar hy sing en as motiveringspreker werk.


Me Mandy Mpatlanyane
Tel: +27 79 850 7496
E-pos: mandympat@gmail.com

Mandy Mpatlanyane is 'n vyfde jaar mediese student aan die Universiteit Stellenbosch en was al by verskeie studente-organisasies betrokke – as leier en as deelnemer. Mandy se belangstelling in sosiale gelykheid en gesondheid spoor haar aan om 'n loopbaan in openbare gesondheid en beleidskepping te oorweeg. Sy is oorspronklik van Nelspruit, Mpumalanga, en wil graag eendag daarheen terugkeer om terug te ploeg in die gesondheidsdienste.


Me Bontle Mali

Tel: +27 21 938 9037
E-pos: bontle@sun.ac.za
Kamer F408, Fisangebou

Bontle Mali is die Personeel en Studente-ondersteuningsbeampte vir die Immunologiegreoup by die Afdeling Molekulêre Biologie en Menslike Genetika. Sy het haar loopbaan begin as Menslike Hulpbronne-praktisyn en later oorgeslaan na veranderingsbestuur met 'n fokus op mentorskap vir personeel tydens verandering. Sy het 'n BA-graad met Bedryfsielkunde as hoofvak verwerf en later 'n Honneursgraad in Menslike Hulpbronne voltooi. Sy het deur haar liefde vir mense onlangs ook as lewensafrigter gekwalifiseer.


Prof Sharon Kling

Tel: +27 21 938 9571
E-pos: sk@sun.ac.za
Kamer 2080, Clinical Building

Sharon Kling is die hoof van die Kliniese Eenheid vir Algemene Pediatrie by die Tygerberg-kinderhospitaal en 'n medeprofessor in die Departement Pediatrie en Kindergesondheid. Haar hoofbelangstellings op die kliniese gebied is asma, allergieë en kliniese etiek. Ander belangstellings sluit voëlkykery, jazz-musiek, lees en sport in. Sy glo in die waardes van respek, integriteit, omgee en empatie.


Prof Wolfgang Preiser

Tel: +27 21 938 9353 (via Mev Sal van Zyl)
E-pos: preiser@sun.ac.za
Kamer 8078 / 8080, Kliniese gebou

Wolfgang Preiser het geneeskunde gestudeer in sy tuisdorp, Frankfurt am Main in Duitsland, en later gespesialiseer in geneeskundige virologie in Duitsland en Londen. Hy het in 2005 by die personeel op die Tygerbergkampus aangesluit en is onder meer geïnteresseerd tot die werk omdat hy die geleentheid gesien het om 'n verskil te maak in 'n omgewing waar daar terselfdertyd 'n baie groot siektelas in terme van oordraagbare siektes soos MIV/vigs is, en ook die hulpbronne om iets daaromtrent te doen. Na meer as tien jaar voel hy nie 100% Duits of Suid-Afrikaans nie en kan hy dus na kwessies kyk met die verfrissende perspektief van 'n amper-buitestaander.