Medicine and Health Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Visie, missie en waardes

​ 

Visie

Om die leidende navorsingsintensiewe gesondheidswetenskappefakulteit in en vir Afrika te wees.

 

Missie

Ons lei deur transformerende en lewenslange leer te fasiliteer; deur kennis te skep en te omskep wat gesondheid en billikheid in gesondheid bevorder; en deur saam met die gemeenskappe wat ons dien waarde te skep.

 

Waardes

Ons besluite en optrede word gerig deur die volgende waardes:

  • inklusiwiteit
  • deernis
  • verantwoordbaarheid
  • respek
  • uitnemendheid
  • billikheid

 

Institusionele kultuur

Ons besef dat voortreflike prestasie in alle aspekte van ons werk afhang van ons vermoë om die mees begaafde, entoesiastiese en toegewyde mense te werf en te behou. 

Die FGGW streef dus daarna om 'n institusionele kultuur te bou wat 'n diverse groep studente en personeel verwelkom, ontwikkel en ondersteun. Die FGGW skep ook 'n inklusiewe omgewing wat gekenmerk word deur onderlinge respek, waar almal sonder enige diskriminasie kan leer en werk. Voorts moedig die Fakulteit aanpasbaarheid en innovasie aan, aangesien hierdie eienskappe na ons mening noodsaaklik is om die komplekse gesondheidsorguitdagings in Suid-Afrika en die res van die wêreld die hoof te bied en institusionele en wêreldwye volhoubaarheid te verseker.