Doctoral Office
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Navorsings- en Internationaliseringsontwikkelin​​​g & -Steun (NIOS)


Tygerberg Doktorale Kantoor

Die Tygerberg Doktorale Kantoor is 'n dryfveer van PhD-studies in die Matie Fakulteit van Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe - vanaf werwing tot en met graduering en sukses. Ons fakulteit tel onder die top 150 geneeskunde en geskondheidswetenskap opleidingsinstansies ter wêreld, en onder die top 4 in Afrika. Ons kampus is in die skilderagtige  Tygerbergomgewing van Kaapstad, Suid-Afrika geleë. Die kantoor hanteer die eksaminering van die proefskrifte in (100%) navorsingsmagistergrade; bied die US Pre-Doktorale Kortkursus in Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe aan; verskaf omvangryke steun aan alle belanghebbendes by PhD-studies; en tree as 'n fakulteitsgebasseerde verwysingspunt vir consolidocs, na-doktorale genote, en hul tuisdepartemente op.​​ Ons PhD-steun webblaaie bevat besonderhede oor elke stap in die doktorale proses. 'n Kort oorsig van hierdie hulpbronne is ook in brosjureformaat beskikbaar. The spesifieke regulasies wat op doktorale studente van toepassing is, word uiteengesit in die Universiteit Stellenbosch Jaarboek (Deel 1 - Algemeen) asook in die FGGW Fakulteitsjaarboek (Deel 12 van die SU Jaarboek).

Studente wat ‘n magistergraad per tesis in die FGGW voltooi, dien die tesis by die Tygerberg Doktorale Kantoor in vir eksaminering. Stuur 'n enkele epos aan tyg-thesis@sun.ac.za met al die relevante dokumente daarby aangeheg: die goedgekeurde proefskrif, Turnitin verslag, getekende vrystellingsvorm, en indien van toepassing, die goedgekeurde merkraamwerk.​ees verder ›

Die Tygerberg Doktorale Kantoor bied die US Pre-doktorale Kortkursus in Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe aan. Hoogstens 40 studente kan gekeur word vir die jaarlikse twee-weeklange blokkursus. Die kursus word voorlopig weer in April/Mei 2024 beplan. Rig asb enige navrae aan Dr Chanelle Windvogel (chaneller@sun.ac.za​).​​​​​​​Lees verder ›​​​​​​​​​​​​​​

Die Tygerberg Doktorale Kantoor bied omvangreikende steun vir doktorale studies in die FGGW, vanaf formele keuring, deur die oorsig van die navorsingsvoorstel, tot en met eksaminering. Me Brigitta Kepkey verwelkom alle navrae oor doktorale studies in hierdie fakulteit by tyg-phd@sun.ac.za.

Lees verder ›​​​​​​​​